Back to top

Kam kráča Slovensko?

Publikované: 2. august 2022 - 15:24
Prečo Slovensko dobieha vyspelé európske krajiny pomalšie ako v minulosti? V čom máme najväčšie nedostatky a čo by sa malo zmeniť, aby sme opäť naštartovali dobiehanie západu? Odpovede na tieto otázky prináša najnovšia analýza Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií SR s názvom „Reformný kompas slovenskej ekonomiky“. Analytici niekoľko mesiacov spracovávali kvantá dát a prvýkrát vyčíslili aj to „o koľko zaostávame“ v dobiehaní vyspelých krajín. Analýza zároveň prináša odporúčania, aké kroky by malo Slovensko urobiť, aby sa to zmenilo.
Kam kráča Slovensko?

Slovensko počas predchádzajúcich desiatich rokov spomalilo dobiehanie najvyspelejších krajín EÚ pomerne výrazne. Kým medzi rokmi 2000 až 2010 sme sa priblížili k európskemu priemeru o 23 percentuálnych bodov, od roku 2010 doteraz sme dosiahli úroveň 8 až 10 percentuálnych bodov. Bez prijatia štrukturálnych reforiem hrozí, že tempo ekonomického dobiehania bude klesať aj naďalej.

IFP vo svojej analýze definuje tri najväčšie výzvy pre ekonomickú konvergenciu Slovenska. Alokačnú efektívnosť (inštitúcie), trh práce a vzdelávanie. Z pohľadu kvality života ako najväčšie výzvy identifikuje bývanie, zdravie a vzdelávanie. Politiky vzdelávania tak majú unikátnu pozíciu, keď sú medzi top prioritami z oboch uhlov pohľadu, teda aj trvalo udržateľného ekonomického rastu a aj kvality života obyvateľov. Zjednodušene povedané, kľúčom k rastu ekonomiky v 21. storočí sú ľudia.

Zdroj: Reformny_kompas_SR

Toto ste už čítali?

Tagy: ekonomika
Cookies