Back to top

Kam odteká dažďová voda, alebo čo a kam vedie?

Publikované: 22. júl 2021 - 20:26
Výdatný dážď minulú sobotu sťažil život v mnohých obciach nášho okresu. Aj v Dunajskej Strede prívalový dážď za krátky čas zalial pivnice a ulice. Zdá sa, že čoraz extrémnejšie počasie sa stáva súčasťou nášho každodenného života a musíme sa s rýchlo prichádzajúcimi búrkami po veľkom suchu naučiť žiť. Možno sa napriek tomu na ne nejako pripraviť?
Kam odteká dažďová voda, alebo čo a kam vedie?

Otázka sama osebe vyvoláva diskusiu. Aj na to, nakoľko sa zmenila klimatická situácia vo svete, čo zapríčiňuje stále narastajúci počet extrémnych búrok, sa názory rôznia. Čo je však jednoznačné, je, že prívalové dažde sa vyskytujú čoraz častejšie a, striedajúc dlhé obdobia sucha, sú príčinou veľkých materiálnych škôd.

Ako sme sa od primátora nášho mesta Zoltána Hájosa dozvedeli, v sobotu o piatej hodine popoludní vyhlásili v meste III. stupeň povodňovej výstrahy, túto v nedeľu dopoludnia znížili na druhý stupeň. Vtedy už bolo počasie prijateľné, ale predpoveď avizovala na popoludnie ďalšiu búrku. Táto, ako vieme, obišla Dunajskú Stredu, zato v Šamoríne spôsobila problémy. Povodňovú pohotovosť v nedeľu večer zrušili.

Na prvý pohľad sa zdá, že takáto pohotovosť slúži iba na vzbudenie ostražitosti obyvateľov. Má však oveľa dôležitejšiu funkciu, najmä v situácii, keď poisťovne vyhodnocujú materiálne škody. Z tohto hľadiska boli urobené potrebné kroky, ktoré pomáhajú aj hasičom v ich práci. Popri profesionálnych hasičoch sa do záchrany zapojili aj dobrovoľní hasiči.

„Popri profesionálnych hasičoch sa do riešenia situácie a znižovania materiálnych škôd zapojilo viacero dobrovoľných hasičských zborov, za čo im chcem v mene všetkých občanov mesta vyjadriť poďakovanie“ - povedal primátor.

Sú ale také situácie, pri ktorých ani hasiči nedokážu pomôcť. Tak, ako je ťažké zabrániť extrémom počasia, tak sa v mnohých prípadoch nedá vyhnúť ani škodám, ale patričnou prípravou vieme ich rozsah znížiť.

Čo sa týka situácie v Dunajskej Strede, v starých mestských častiach sú kanály, čistenie ktorých zabezpečuje samospráva. Čas od uplynutia ich čistenia má, samozrejme, vplyv na to, nakoľko je daný kanál schopný odviesť dané množstvo vody. V meste sú však aj nové sídliská, kde obytné domy síce sú napojené na kanalizačnú sieť, ale na vybudovanie kanálov, ktoré by vodu odvádzali, už neprišiel rad. To totiž nie je povinnosť, vychádza sa z toho, že v okolí domov majitelia vytvoria dostatočne veľkú zelenú plochu na odvádzanie dažďovej vody.

V súvislosti s uvedeným je v meste viacero takých častí, kde prívalová voda nemá možnosť odtiecť. Od primátora Zoltána Hájosa sme sa dozvedeli, že k takejto situácii viackrát došlo na križovatke Malodvorníckej cesty a Ulice Istvána Gyurcsóa. Mestský podnik Municipal Real Estate príde v blízkej budúcnosti s takým riešením, ktoré spadnutú vodu odvedie priamo do kanála.

Podobne sa bude situácia riešiť aj na Vinohradníckej ulici. Budúci rok sa táto časť Malého Blahova úplne obnoví a vďaka asfaltovaniu sa problém veľkej vody vyrieši aj v Lipovej ulici. V minulom roku sa vďaka Západoslovenským vodárňam obnovila aj regulačná stanica, predpoklad je, že aj toto pomôže miestnym obyvateľom.

Aj na Ulici Ármina Kornfelda sa vyskytlo viacero problémov. Ako je známe, predtým na tomto mieste bola planina pod lesom, a tu sa postavil pás rodinných domov. Výškový rozdiel však ostal. Aj Vodárne tu vybudovali isté zábrany, ale v prípade mimoriadnych prírodných javov ani tu voda nemá kam odtiecť.

Treba podotknúť, že podobne ako v prípade „Garden Town“-u ani túto ulicu mesto neprevzalo, resp. majitelia si z nejakého dôvodu ponechali vo svojej správe ulice aj chodníky, čo v praxi znamená, že riešenie úloh tak zimnej ako aj letnej údržby pripadá im. Tak aj odvod dažďovej vody musia spoločne s obyvateľmi riešiť sami, tu samospráva nemá po právnej stránke možnosť zasahovania.

Je zrejmé, že aj v budúcnosti sa budú vyskytovať podobné prírodné javy ako v súčasnosti, preto je dôležité, aby sa našlo riešenie aj tých ulíc, ktoré sú v súkromnom vlastníctve, a aby aj v prípade nových sídlisk bol kladený veľký dôraz a našli sa a realizovali dobré riešenia na odvádzanie dažďovej vody. V tomto ohľade môžu k riešeniu prispieť aj samotní investori a kupujúci, veď pri raste cien pozemkov a nehnuteľností nie je jedno, aká infraštruktúra je k dispozícii na danom území.

raj

Toto ste už čítali?