Back to top

Karate klub Seishin ukončil rok

Publikované: 30. december 2019 - 9:00
Vedenie Karate klubu Seishin zorganizovalo v Okoči už tradičnú slávnostnú výročnú schôdzu, ktorej sa zúčastnilo takmer 130 osôb.
Karate klub Seishin ukončil rok

Výročné stretnutie sa tradične začalo tréningom karatistov (zábery z tréningu si pozrite TU).

Večer o šiestej nasledovalo výročné hodnotenie. (foto) Privítali čestných hostí, rodičov, karatistov, priateľov, podporovateľov. V prvom rade primátora Okoča Lászlóa Poláka s poďakovaním za mnohoročnú podporu činnosti klubu. Ďalej pozdravili riaditeľku miestnej ZŠ Jánosa Aranya Zsuzsannu Csápai, ktorá je tiež zanietenou podporovateľkou klubu.

Členovia klubu sa v roku 2019: zúčastnili 13 táborov, z nich 10 bolo zameraných na trénerské ďalšie vzdelávanie, aby sme aj naďalej mohli viesť klub na vysokej úrovni a ďalej odovzdávali získané vedomosti. Ďalej sme zorganizovali tradičný maratón , v tomto roku v Kameničnej, čo bolo spojené s tréningom sudcov. Skúšok na získanie pásu bolo päť. Súťaží sme sa zúčastnili dvanásti (z toho 4 domáce a 8 zahraničných), že je obrovské množstvo. Z nich 4 organizoval náš klub: jednu v Zlatnej na Ostrove – Memoriál Sosai Oyamu, jednu v |Kameničnej a dve v Dunajskej Strede – z nich posledná bola tradičná Seishin gala, a zároveň aj štvrtý |Memoriál Kata Zsófia na uctenie pamiatky našej Zsófie.

Náš klub získal spolu 201 medailí, z toho 59 zlatých, 70 strieborných a 72 bronzových.

Poďakovanie vyslovili aj ďalším dvom ľuďom, ktorí odvádzajú veľmi dôležitú prácu v klube. Už roky spolupracujú pri organizovaní táborov, starajú sa, aby mali úroveň. Ďakujeme Katike Badinka a jej partnerovi Mihályovi Vesely.

Tým, ktorí po celý rok pomáhali, sa poďakovali malým darčekom. Menovite vyzvali: Etelku Rakus, Jánosa Rakus, Mariku Kiss, Bélu Kiss, Ildikó Molnár, Moniku Sárai, Erzsébet Fekete, Lászlóa Fekete, Andreu Szlávik, Anikó Meleg, Péteera Horváth, Beu Bíró, Pétera Bíró, Ivettu Kurcsík, Máriu Nagy, Tünde Szelle, Anitu Hájas, Imre Hájas, Martu Kovács, Veronu Cserepes, Ildikó Székelyhidi, Károlya Székelyhidi, Imre Vigh a Borbélya Borisz.

Vedúcich a trénerov klubu: Kristínu Hupian, Mihálya Bíró, Ádáma Markovicsa, Nikolasa Trenčíka, Bálinta Szabó tiež osobitne pozdravili, bez nich by klub nemohol pracovať. Oni celý rok neúnavne pracovali v prospech výsledkov klubu.

Potom udelili ceny účastníkom tohtoročných európskych majstrovstiev, ktorí sa neúnavne pripravovali na súťaže, dobre ustáli a dôstojne reprezentovali svoj klub: Ádámovi Markovi, Jakabovi Adrientovi, Kristíne Hupian, Zoltánovi Cserepes, Márkovi Kurcsík, Attilovi Pulay.

Osobitne ocenili tých, ktorí svoj klub reprezentovali na dvoch a viac súťažiach, resp. Zväz slovenského Shinkyokushin karate.

Z Dunajskej Stredy: Szelle Tamás, Bíró Bendegúz, Borbély Barnabás, Hájas Kornél, Nagy Rebeka, Takács Bence, Bock Ágnes, Bock Zsófia, Meleg Vince, Horváth Kristóf
Z Okoča: Oláh Lilla, Oláh Ákos, Zezula Filip, Kovács Krisztián, Cséfalvay Balázs, Círia Tibor, Ambrus András
Z Okoličnej na Ostrove: Tanító Péter, Pataki Márk
Z Kameničnej: Markovics Ádám, Hupián Krisztina, Markovics Áron, Hausleitner Mercedes, Laboda Réka, Jakab Adrienn, Kurcsík Márk, Pulay Attila, Kiss Ádám, Sárai Csongor, Molnár Dominik, Rakus Ján, Cziroková Nikola, Forró János, Forró Leila, Lišková Dorina, Lackó Patrik, Bognár Krisztián, Kudri Tomáš, Szenci Erik
Z Čalovca: Fekete Levente, Fekete Abigél, Szláviková Karin, Hrabovský Ján
Z Veľkého Medera: Vígh Lara, Bittera Dániel, Stefanik Attila, Gerthert Bendegúz
Zo Zemianskej Oľče: Cserepes Zoltán, Angyal Ármin, Lévai Krisztián, Dömötör Márk, Szabó Koloman, Bödők Beatrix, Garai Márk Mihály, Nagy János,
Z Trhového Mýta: Menző Rebeka, Menző Márk, Gányovics Ádám, Gányovics Ákos, Ág Szabolcs, Mózes Zsóka, Molnár Ádám.

(Na diplome je najväčšia Mierová stúpa Európy)

Ďalej s prihliadnutím na celý rok vyhotovili hodnotové poradie, kde započítali umiestnenie na súťažiach, počet absolvovaných súťaží doma, resp. v zahraničí, mieru aktivity na tréningoch, v táboroch v roku 2019.

Hodnotové poradie v roku 2019, po kategóriách

Kategória žien:

Dieťa.0 dievčatá: 1. Fekete Abigél (Čalovec) 2. Bock Ágnes (Dunajská Streda) 3. Bödők Beatrix (Zemianska Oľča) 3. Boráros Judit (Dunajská Streda)
Dieťa.1 dievčatá: 1. Lišková Dorina (Kameničná) 2. Szláviková Karin (Čalovec) 3. Cziroková Nikola (Kameničná)
Dieťa.2 dievčatá: 1. Nagy Rebeka (Dunajská Streda) 2. Bock Zsófia (Dunajská Streda)
Dievčatá dorast: 1. Oláh Lilla (Okoč) 2. Vígh Lara (Veľký Meder) 3. Hausleitner Mercedes (Kameničná)
Mládež dievčatá: Laboda Réka (Kameničná)
Junior dievčatá: Jakab Adrienn (Kameničná)

Kategória dospelých: Hupian Kristína (Kameničná)

Kategória mužov:

Dieťa.0 (začiatočník) chlapec: 1.Forró János (Kameničná) 2. Círia Tibor (Okoč) 3. Garai Márk (Zemianska Oľča)
Dieťa.1 (začiatočník) chlapec: 1.Oláh Ákos (Okoč) 2. Lackó Patrik (Kameničná) 3. Zezula Filip (Okoč) 3. Bognár Krisztián (Kameničná)
Dieťa.1 (pokročilý) chlapec: 1. Bíró Bendegúz (Dunajská Streda) 2. Molnár Dominik (Kameničná) 3.Dömötör Márk, a Angyal Ármin (Zemianska 0ľča)
Dieťa.2 (začiatočník) chlapec: 1.Tanító Péter (Okoličná na Ostrove) 2. Cséfalvay Balázs (Okoč) 3.Kudri Tomáš (Kameničná)
Dieťa.2 (pokročilý) chlapec: 1.Rakus Ján (Kameničná) 2.Sárai Csongor (Kameničná) 3. Borbély Barnabás (Dunajská Streda)
Dorast: 1.Markovics Áron (Kameničná) 2. Kiss Ádám (Kameničná) 3.Szelle Tamás (Dunajská Streda) 3. Takács Bence (Dunajská Streda)
Mládež: 1. Pulay Attila (Kameničná) 2.Kurcsík Márk (Kameničná) 3.Nagy János (Zemianska Oľča) 3. Hájas Kornél (Dunajská Streda)
Junior: 1. Markovics Ádám (Kameničná)

Kategória dospelí: 1.Cserepes Zoltán (Zemianska Oľča) 2. Trenčík Nikolas (Kameničná)

V roku 2010 začali dievčatám dávať cenu „Najbojovnejšia amazonka roka“. Doteraz ju dostala Kristína Hupian trikrát, ďalej Hédi Varga, Orsolya Bakos, Kata Zsófia Kovács, Virág Szilágyi, Anna Rózsa, Adrien Jakab. A kto ju dostane v tomto roku? Predsa tá, ktorá si ju zaslúži. Pravda, na tréningy chodí ešte iba dva roky, tento rok však už bola v súťažiach úspešná, takmer všetkého, keď mohla, sa zúčastnila. Jej vytrvalosť je príkladná, tento rok dosiahla značný pokrok. Tohtoročnou, desiatou šťastnou držiteľkou ceny je Lilla Oláh (Okoč).

Okrem toho ona dostala aj osobitnú cenu Mártiky Kovács, ktorú ponúkla Mártika, mamička Kata Zsófi Kovács.

Úplne prvú dostal Patrik Kovács, potom Áddám Markovics – päťkrát, Zolstán Cserepes – dvakrát, Adrián Bajcsi, Nikolas Trenčík, Tamás Máté Bakos, Tamás Kósa.

A kto dostal túto cenu v tomto roku? Jeho vytrvalosť je príkladná. Už veľmi dlho, 14 rokov vytrvalo chodí na tréningy. V tomto roku vo všetkých súťažiach získal zlato, okrem Majstrovstiev Európy, kde skončil na 3. mieste. Tohtoročný, šťastný majiteľ 13. ceny – už po tretíkrát – je Ádám Markovics (Kameničná).

Prvýkrát bola udelená osobitná cena Jánosa Markovicsa, ktorú dostal ten, kto sa v tomto roku najviac vyvíjal. Táto cena nie je závislá na výsledkoch v súťažiach, ocenili ňou osobný vývin (ako to klub robí aj v iných oblastiach). Šťastný držiteľ prvej takejto ceny: András Ambrus z Okoča.

Aj János Markovics, ktorý klub vysníval, povedal pár slov: Prízvukoval: „Existuje jediná cesta, bezpodmienečná láska, ktorá presahuje každú dimenziu, priestor, čas.“

Potom spoločne trikrát deklamovali požehnanie Maďarov:

Kde viera, tam láska. Kde láska, tam mier. Kde mier, tam požehnanie. Kde požehnanie, tam Boh. Kde Boh, tam núdze nieto.

Po tomto nasledovala vynikajúca večera, ktorú pripravil Gyula Varga, predseda miestnej organizácie Csemadok so svojím tímom – vďaka za ňu.

Sensei Markovics János, vedúci  klubu a predseda slovenského zväzu Shinkyokushin Karate
foto: Seishin Karate Klub

Toto ste už čítali?

Cookies