Back to top

Karatisti absolvovali dva tréningové tábory

Publikované: 20. január 2020 - 15:20
Bojovníci Seishin karate klubu pokračovali v prípravnej práci.
Karatisti absolvovali dva tréningové tábory

Týždeň po zimnom tábore Csaba Gál a jeho partnerka Zsófia za účasti 70 osôb zorganizovali v Cegléde výberový tréningový tábor. Za odvedenú vynikajúcu prácu im patrí vďaka. Z klubu sa zúčastnili traja vybraní súťažiaci: Ádám Markovics, Zoltán Cserepes a Attila Pulay a okrem nich tréneri výberu: János Markovics a Kristína Hupian, ktorá po ukončení kariéry takto pomáha pri práci s výberom.

Po odbornej stránke precízne zostavené tréningy viedol majster József Stefanovics, 5. dan (kapitán maďarského výberového družstva). Tréningu sa zúčastnili viacerí majstri tréneri: Zoltán Váczi 4. dan, Gábor Búzás 3. dan, Lídia Körmöndi 3. dan, Zsolt Balogh 3. dan, Csaba Rácz 5. dan a napokon, ale nie v poslednom rade Gábor Rózsa 1. dan (viacnásobný majster Európy, majster sveta).

Na prvom tréningu učili o dôležitosti a stavbe rozohriatia. Neskôr sa k tomu účastníci vracali a memorovali na začiatku každého tréningu. Prebehlo veľa súbojov v dvojiciach, kde si každý mohol vyskúšať, čo sa v tábore naučil. Účastníci dostali inštrukcie k tomu, v čom sa potrebujú zlepšovať, takmer na celý rok.  Majstrom za vysokú odbornosť výučby v tábore patrí vďaka!

Príprava prebiehala v dvoch družstvách, podľa pásov. Tí s bielymi a oranžovými pásmi pripravovala Kristína Hupian a Gábor Csere, vyššie postavení karatisti sa na postup pripravovali pod vedením Jánosa Markovicsa. Skúšky na postup o vyšší pás budú v strede februára, dovtedy na Seishin bojovníkov čakajú ešte dve súťaže v Maďarsku. 

V tábore prebiehali aj takéto cvičenia:

Text a foto: Seishin Karate Klub

Toto ste už čítali?

Cookies