Back to top

Každý človek musí stáť na strane mieru

Publikované: 7. máj 2022 - 12:09
Pri pamätníku obetiam fašizmu si v piatok pripomenuli 77. výročie ukončenia 2. svetovej vojny.
Každý človek musí stáť na strane mieru

Po prednese básne študentky Gymnázia Ladislava Dúbravu Veroniky Kelemenovej prítomných, vo veľkom počte, privítala Edit Tilajčík. Uviedla, že na každoročných oslavách si pripomíname nie iba koniec svetovej vojny, ale aj veľa-veľa nevinných obetí, tých, ktorí sa skrývajú za hroznými číslami.

Po krátkom preslove pozdravila hostí, medzi nimi primátora mesta Zoltána Hájosa, Michala Deraja, vedúceho Okresného úradu v Dunajskej Strede, Jozefa Jánskeho, predsedu Regionálnej komisie protifašistických bojovníkov v Galante, ako aj vedúcich a vyslané delegácie viacerých mestských inštitúcií, úradov a škôl.

Predseda Združenia protifašistických bojovníkov, Regionálnej komisie v Galante, Jozef Jánsky na začiatku svojho slávnostného príhovoru uviedol: Nesmieme zabudnúť, čo znamenala 2. svetová vojna, vojnové cintoríny nedovolia zabudnúť, čo znamená vojna. Upriamil pozornosť na to, že každý človek musí stáť na strane mieru, musí bojovať proti akémukoľvek extrémizmu, aby sa taká vojna, ako bola 2. svetová, už nikdy nemohla zopakovať.

Michal Deraj, vedúci Okresného úradu v Dunajskej Strede vo svojom vystúpení pripomenul najznámejšie dielo Leva Tolstého Vojna a mier. Poukázal na to, že už tento veľký literát odsúdil vojnu a násilie, a vojna je napriek tomu neustále prítomná v živote ľudí. V krátkosti zhrnul dianie vo veľkej vojne.

Vo svojej reči prirovnal vojnu národov voči sebe samým a boj ľudstva proti Zemi. Podľa jeho slov v súčasnosti zažívame hrozbu tretej svetovej vojny, a to vojnu so Zemou, s prírodou. Ako uviedol, podaktoré skupiny, neberúc do úvahy životný priestor iných, ničia Zem, bohatnú na úkor druhých.

„Je dôležité, aby spoločenstvo ľudstva žilo v súlade s prírodou, so Zemou, v mieri. Svetová vojna nech je mementom, ktoré nám vždy pripomenie, aké škody vojna po sebe zanecháva – nech nám pripomína silu mieru a harmóniu života“ – s pohnutím ukončil svoje slová okresný predstaviteľ.

Po slávnostných príhovoroch položili k pamätníku vence mestské, okresné inštitúcie, vedúci činitelia politických, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, spoločenstiev.

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies