Back to top

Knižnice v rámci kraja ostanú zatvorené

Publikované: 5. február 2021 - 10:45
Pre nepriaznivú pandemickú situáciu knižnica sa ani v pondelok neotvorí.
Knižnice v rámci kraja ostanú zatvorené

Pred týždňom sme avizovali, že Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede o týždeň posúva dátum otvorenia, na 8. februára. Žiaľ, aj tento dátum sa ešte posúva.

Riaditeľka knižnice Ilona Lacza nášmu portálu oznámila, že v zmysle rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja knižnice patriace do pôsobnosti kraja od 8. februára zatvoria. To v prípade dunajskostredskej knižnice znamená, že darmo majú spracovaný plán otvorenia, ríša kníh naďalej ostáva pod zámkom.

Rozhodnutie kraja o zatvorení je platné až do odvolania, o jeho zrušení budeme našich čitateľov informovať.

Nakoľko knižnica ostáva zatvorená, ani plánovaná možnosť online požičiavania kníh neprichádza do úvahy.

Riaditeľka potvrdila aj fakt, že súčasné výpožičky sú predĺžené do 28. februára.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies