Back to top

Koledovanie s Dobrou novinou

Publikované: 2. január 2023 - 12:44
Koledníci Dobrej noviny v Dunajskej Strede tento rok opäť prinášali do rodín radostnú zvesť, že sa náš Pán Ježiš Kristus narodil.
Koledovanie s Dobrou novinou

Spievaním krásnych kolied vyčarili rodinám úsmevy na tvárach, vniesli do ich príbytkov Kristovu lásku a pokoj.

Prostredníctvom koledovania sa konala zbierka pre deti z Kene na podporu projektu-zmeňme púšť na záhradu. Týmto spôsobom mohli rodiny pomôcť tým, ktorí sú v núdzi a potrebujú našu pomoc. Vianoce, sviatky lásky, kedy sa nám Boh daroval nám pripomínajú, že najväčšie bohatstvo je úprimnou láskou obdarovať niekoho...  

Do ulíc sme vyrazili s požehnaním na fare o 13.15 hod. a potom sme až do neskorej 20.00 hod. spolu s p. kaplánom P. Sklenárom, s koledníkmi, gitaristami a šoférmi neúnavne roznášali dobrú novinu. Navštívili sme 15 rodín v Dunajskej Strede a okolí (Vrakúň, Kračany, Blažov), ktoré nás po 3 rokoch „odluky” s veľkou radosťou a láskou prijali.

Vďaka nim mohlo na konto - účet DN putovať nádherných 562 eur.

Bohu vďaka!

Dobrá novina je celoslovenská kolednícka akcia vo vianočnom období. Organizuje ju eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. 

Laura H. koledníčka, Kristína Ú. zodpovedná osoba

Toto ste už čítali?

Cookies