Back to top

Komu bude patriť ocenenie Športovec roka?

Publikované: 27. december 2020 - 9:25
V zmysle Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda dňa 17. 4. 2018, mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie v nasledovných kategóriách.
Komu bude patriť ocenenie Športovec roka?

Kategórie

 1. jednotlivci - mládež do 15 rokov vrátane,
 2. jednotlivci - mládež 15-20 rokov vrátane,
 3. jednotlivci - dospelí,
 4. kolektív,
 5. tréner.

Kritériá na zaradenie do zoznamu nominantov

 1. Navrhnutí jednotlivci musia byť v roku 2020 registrovanými členmi organizácie so športovým zameraním.
 2. Organizácia so športovým zameraním má mať sídlo na území mesta, pôsobiť na území mesta a/alebo reprezentovať mesto Dunajská Streda.
 3. Kolektív môže byť hodnotený za podmienky, že je organizáciou so športovým zameraním.
 4. V kategórii jednotlivca dosiahnutie umiestnenia do 3. miesta v okresných, obvodných, krajských, regionálnych, celorepublikových a medzinárodných súťažiach a účasť na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, na Olympiáde a iných svetových a európskych podujatiach v roku 2020.
 5. V kategórii kolektívov umiestnenie do 3. miesta v okresných, obvodných, krajských, regionálnych, celorepublikových a medzinárodných súťažiach a účasť na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, na Olympiáde a iných svetových a európskych podujatiach v roku 2020.
 6. V kategórii tréner: dosiahnuté športové výsledky s jednotlivcami alebo kolektívom v roku 2020.

Predkladanie návrhov

 1. Nomináciu môžu podať:

a) organizácie so športovým zameraním - do nominácie v príslušnej kategórii jednotlivcov môže organizácia so športovým zameraním navrhnúť max. 2 kandidátov,

b) občania mesta Dunajská Streda (návrh musí byť potvrdený organizáciou so športovým zameraním, že športovec je členom organizácie na území mesta Dunajská Streda so športovým zameraním).

 1. Nominácia musí byť podaná s odôvodnením  do 15. januára 2021 na adresu:

Mestský úrad, Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry

Hlavná 50/16

Dunajská Streda 929 01. 

Anonymy nebudú akceptované.

 1. Nominácia sa podáva na nižšie uvedenom formulári.
 2. Dosiahnutý výsledok - umiestnenie na podujatí musí byť zdokladované priloženou kópiou dokladu o dosiahnutom výsledku (fotokópia diplomu, výsledkovej listiny, článku v dennej tlači, informácie na webe a pod.).

Formulár nájdete TU!

Toto ste už čítali?

Cookies