Back to top

Komunikácia pri práci plnej výziev

Publikované: 10. júl 2020 - 14:27
Hlavnou témou prednášky, ktorú pre mestskú políciu zorganizoval prevádzkovateľ mestských médií Perfects a. s., bola účinnoť komunikácie.
Komunikácia pri práci plnej výziev

Pracovníci polície najprv absolvovali cvičenie na strelnici vo Veľkom Blahove, následne mohli svoje vedomosti prehĺbiť síce pri úplne odlišnej, ale tak isto dôležitej téme. Péter Rajkovics, riaditeľ Perfects a. s. ktorá prevádzkuje aj náš portál, predstúpil pred policajtov s prednáškou na tému komunikácie.

„V prvom rade som sa usiloval o to, aby nešlo iba o počúvanie prednášky – mojím cieľom skôr bolo, aby sa počas stretnutia vyvinula plodná diskusia. Spolu s veliteľom Tiborom Csibom by sme radi zaviedli pravidelné komunikačné tréningy. Cieľom dnešného bolo, aby nám mestskí policajti povedali svoje skúsenosti zo situácií, ktoré zažívajú deň čo deň.

My sa s nimi stretneme tak akurát pri pokutovaní za zlé parkovanie, ale oni denno-denne riešia menšie či väčšie problémy v meste, otázky týkajúce sa našej bezpečnosti. Často za verbálneho napádania, preto je mimoriadne dôležité, aby sa sústavne zdokonaľovali aj na poli komunikácie. Myslím si, že tak ako pre iných, aj pre nich je dôležité popri negatívnej kritike si vypočuť aj pozitívnu spätnú väzbu, a i keď tá prvá je vždy hlasnejšia, prácu človeka treba hodnotiť komplexne” - povedal riaditeľ.

Prednášku si vypočul aj viceprimátor Attila Kraffa, vyjadril sa k problematike, a ubezpečil mestskú políciu o podpore.

Toto ste už čítali?

Cookies