Back to top

Konrolujú držiteľov psov

Publikované: 21. jún 2016 - 13:13
V poslednom čase sa množia oznámenia, že držitelia psov v mnohých prípadoch porušujú pravidlá držania psa a pravidlá občianskeho spolunažívania.
Konrolujú držiteľov psov

Problémy sa vyskytujú hlavne u občanov, bývajúcich v mestských nájomných bytoch. Držanie psa v týchto bytoch je povolené iba so súhlasom majiteľa. Neprihlásenie psa do evidencie mesta v prípade držiteľov bývajúcich v mestských nájomných bytoch môže viesť až k zrušeniu nájonmého vzťahu. Podobné následky môže mať, aki držiteľ psa nedodrží pravidlá občianskeho spolunažívania.           

Mestská polícia pravidelne kontroluje majiteľov psov. Pri kontrolách zistili, že mnohí držitelia psov nepozbierajú výkaly po svojich štvornohých miláčikoch. Počet prihlásených psov do evidencie mesta postupne klesá, lebo niektorí majitelia psov zanedbajú aj túto povinnosť. 

V čase, kedy sa zaviedlo povinné bezplatné čipovanie psov a vydávali sa preukazy psa, počet registrovaných psov narástol. V roku 2012 v Dunajskej Strede evidovali 1900 psov. Po tom, čo slovenský parlament zrušil povinné čipovanie, počet zaregistrovaných psov drasticky klesol. V súčasnosti je v Dunajskej Strede evidovaných 1704 psov, čo však nezopovedá skutočnému stavu.    

Z tohto dôvodu mestská samospráva plánuje v lete rozsiahlu kontrolu, ktorú bude vykonávať mestská polícia. Mestský úrad pripravuje aj výmenu identifikačných štítkov s údajmi psa. Doterajšie plastové štítky nahradia odolnejšie kovové štítky, priateľské k psom. Pripravuje sa aj zmena dane za psa, ktorú má schváliť Mestské zastupiteľstvo.

Zdroj: dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies