Back to top

Kraj zmodernizoval odborné učebne v Senici

Publikované: 27. júl 2022 - 13:52
Trnavský kraj rozšíril odborné pracovisko Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha pre budúcich cukrárov a kuchárov v Senici.
Kraj zmodernizoval odborné učebne v Senici

Priestory, ako aj materiálno-technické vybavenie sú modernejšie a spĺňajú súčasné nároky.

Okrem toho bol vytvorený bezbariérový vstup do budovy a do novovytvorenej cvičnej kuchynky.

Veria, že aj vďaka tejto eurofondovej investícií v hodnote 85-tisíc eur prilákajú nových študentov a skvalitnia ich praktickú prípravu.

#spolutvorimekraj/TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies