Publikované: 4. august 2017 - 14:08
V minulých týždňoch sme veľa hovorili o prestavbe najfrekventovanejšej okružnej križovatke a problémoch s cestnými uzáverami.

V čase začatia prác som sa osobne vybral skoro ráno na miesto, aby som poskytol čitateľom nášho portálu informácie o situácii a ako sa správajú vodiči motorových vozidiel. Aj vtedy a ešte stále sa stáva, že niektorí či už zo zvyku či nevšímajúc si značky zabočia do bočných uličiek mesta, ktoré sú teraz slepými, aby sa na ich konci znova otočili.

Uvedomujeme si, že bez koľkých úsekov ulíc si nevieme predstaviť premávku v meste, hoci ešte pred 10 - 15 rokmi vyzeralo mesto ešte celkom ináč. Odvtedy vyrástli nové obytné domy, obchodné centrá a sme svedkami rozširovania sa mesta do všetkých strán. Obchvat budovaný na jeho severe preto bude z hľadiska dopravy veľkou pomocou.

Zamysleli ste sa ako sa Dunajská Streda zmenila, respektíve narástla od prevratu? Komunistický režim úplne zmenil toto naše žitnoostrovské mesto, v deväťdesiatych rokoch sa začala jeho prestavba, v ktorej veľkú úlohu zohral aj Makovecz Imre, ktorého pamätná tabuľa bola nedávno osadená.  Pribudli nové cesty, budovy, dielo architektov, investorov a samozrejme tých, ktorí sa k ich vybudovanie pričinili fyzickou prácou.  

Kruh sa nezastaví. Stále sa mení, rozvíja naše mesto, a ako sú kruhové objazdy stále v kruhu premávky, tak sú naše dni v kruhu neustálych zmien a pokroku. Otázkou je len či vychádzame z histórie alebo  využívame príležitosti, ktoré ponúka budúcnosť.

Rajkovics Péter, šéfredaktor

Uverejnené v Dunajskostredskom hlásniku 2017/13 v maďarskom jazyku.

 

Toto ste už čítali?

Cookies