Back to top

Kto daruje krv, daruje život

Publikované: 10. november 2017 - 10:23
Ani v tomto roku sa nezabudlo na tých, ktorí dobrovoľne a zdarma darujú svoju krv, aby pomohli iným.

V Obchodnom a informačnom centre v Dunajskej Strede sa pod organizáciou dunajskostredskej organizácie Červeného kríža konalo odovzdávanie Jánského plakiet – 73 dobrovoľných darcov krvi si prevzalo bronzovú, stirebornú, zlatú či diamantovú plaketu. Ocenených bolo aj 25 občanov Dunajskej Stredy, medzi nimi aj súrodenci Lelkesoví, Tamás a Jácint, ktorí získali zlatú Jánského plaketu.

MUDr. Peter Štuller a Bögi Ilona, členovia Červeného kríža v úvode uviedli, že sa na Slovensku spotrebuje ročne  okolo 180 tisíc krvných jednotiek pri  operáciách, počas rôznych krvných transfúzií. Ocenení k tomuto humánnemu aktu prispeli významným množstvom, celkovo 1062 litrami krvi, čím zachránili život 7080 ľuďom.

Plakety odovzdal MUDr. Misányik Tibor, predseda Červeného krížu v Dunajskej Strede, darcom gratulovali aj zástupcovia ich obcí.  Dunajskostredským darcom krvi gratuloval primátor mesta, Hájos Zoltán, prítomná bola aj prednostka mestského úradu,  Bubniaková Júlia.

Na záver ocenených odmenili svojím programom Jánoška Sándor Denisa a Jánoška Tibor.

Tohoroční ocenení:

Bronzová plaketa (10 darovaní krvi):
Bc. Bódiš Zoltán, Bc. Duba Tamás, Bc. Csánó István, Gajdošová Melinda, Sárkány Katalin, Mgr. Lelkes Zsuzsanna, Viszkocs Csaba, Mgr. Rácz Viktória, Kohút Krisztián, Ing. Németh Tamás, Ing. Hájos Krisztián, Pokstaller Tamás

Strieborná plaketa (20 darovaní krvi):
Edmár Lajos, Katarína Noseková, Kohel Zsuzsanna, Horony István, Vörös Ferenc, Mgr. Oravecz Hedvig, Ing. Marián Farkaš, Csiba Imre, Eke Tamás, Szántó Roland, Horváth Noémi, Méry Anita, Libai Róbert, Bódis Ernő, Fekete Mária, Zsemlye Etel, Soóky Imre, Mészáros Katalin, Szabó Igor, Horváth László, Matlák Lajos, Cseh Tibor, Bereczky Veronika, Oravecz Róbert, Mészáros Rudolf, Balog Éva, Hobot Erzsébet

Zlatá plaketa (u žien 30 darovaní krvi, u mužov 40):
Mgr. Lelkes Tamás, Molnár Mónika, Hegedüs József, Lelkes Jácint, Farkas Iván, Ing. Csicsay Péter, Éliás Árpád, Rastislav Madaras, Kertész Renáta, Vida Csaba, Füssy Gyula, Pavol Hutár, Oto Gubela, Mikóczy Attila, Beke Tibor, PhDr. Mgr. Jakóczy László, Czanik István, Bc. Jaromír Urban, Holocsi Csaba, Ladislav Sedláček, Tóth János, Cséfalvay Tamás, Peter Vincler, Peter Tadial, Horváth Gábor, Andrejkovics József, Molnár Edit, Író István, Csörgő Gyula

Diamantová plaketa (u mužov 80 darovaní krvi):
Péder Gábor, Erik Nosek

Ocenenie II. stupňa za mnohoročnú prácu:
Juhász Éva, Fazekas Anna, Magyarics Brigitta

Ďakovný list: dunajskostredská spoločnosť Innopharma s.r.o. za viacnásobnú podporu.

Obrazovú galériu z podujatia si môžete pozrieť tu.

Toto ste už čítali?

Cookies