Back to top

Kto je lepší v poskytnutí prvej pomoci?

Publikované: 3. jún 2016 - 9:25
Slovenský Červený kríž usporiadal aj tento rok súťaž v poskytovaní prvej pomoci Družstvá mladých zdravotníkov (DMZ) pre žiakov základných škôl.

Počas súťaže museli žiaci v 16 družstvách z 11 prihlásených škôl  preukázať svoje teoretické znalosti a praktické zručnosti. Účastníci museli obstáť v ôsmych súťažných kolách počnúc všeobecnými zdravotníckymi vedomosťami, cez ošetrenie popálenín, až  po resuscitáciu. Na súťaž sa skvelo pripravilo 20 žiakov I. stupňa (3. - 5. ročník základnej školy) a 60 žiakov II. stupňa, šikovne a presne absolvovali súťažné otázky, ktoré dostali na deviatich stanovištiach.
V oboch vekových kategóriách zvíťazili žiaci zo Základnej školy v Jahodnej.

Koncečný výsledok:

I. kategória (3. - 5. ročník)

1. ZŠ s Materskou školou s VJM Jahodná (družstvo C)
2. ZŠ s VJM Šamorín – Mliečno (družstvo B)
3. ZŠ s Materskou školou s VJM Jahodná (družstvo D)

II. kategória (6. - 9. ročník):

1.  ZŠ s Materskou školou s VJM Jahodná (družstvo K)
2.  ZŠ Mátyása Korvína s VJM Šamorín (družstvo H)
3. ZŠ Bélu Bartóka s VJM Veľký Meder (družstvo N)

Ďalšie zábery nájdete v našej fotogalérii.

Toto ste už čítali?

Cookies