Back to top

Laureát ceny Pro Urbe - Kanovits György

Publikované: 2. máj 2019 - 14:09
Ocenenie Pro Urbe získal počas Dní sv. Juraja novinár, redaktor mestskej televízie, Kanovits György, za svoju dlhoročnú prácu v spoločenskej oblasti.
Laureát ceny Pro Urbe - Kanovits György

Vyrastal v Blažove, navštevoval tam prvý stupeň ZŠ. Potom pokračoval v Dunajskej Strede na vtedajšej Hviezdnej ulici. Maturoval na maďarskom gymnáziu.

Po základnej vojenskej službe učil jeden rok ako zastupujúci učiteľ.

Následne sa dostal do týždenníka Csallóköz, kde pôsobil 30 rokov, v rokoch 1989–2000 pôsobil ako šéfredaktor.

V rokoch 1981 až 1985 bol starostom obce Kútniky.

V roku 2000 sa stal redaktorom dunajskostredskej mestskej televízie. Mestským poslancom bol 26 rokov, od roku 1992 do 2018. Najprv bol členom podnikateľskej komisie, dvakrát bol členom mestskej rady, vo viacerých cykloch bol členom športovej, kultúrnej, jazykovej či stavebnej komisie.

V rokoch 2010 až 2014 bol predsedom Perfects a. s. Bol tiež členom vedenia DAC klubu. Viac ako dve desaťročia sobášil.

V Dunajskej Strede žije so svojou rodinou už 42 rokov. Má dvoch dospelých synov. V roku 2018 mal 70 rokov.

Cookies