Back to top

Lekárska konferencia v našom meste

Publikované: 1. október 2019 - 15:42
V meste sa 27. a 28. septembra 2019 konala konferencia detských lekárov, v Thermalparku sa zišli gastroenterológovia, aby si vymenili skúsenosti.
Lekárska konferencia v našom meste

MUDr. Lukács Péter, uviedol, že sa gastronterológovia z Česka a Slovenska stretávajú pravidelne každé 2 roky. Medzitým sa každoročne stretávajú  domáci lekári, tentokrát u nás.

„Tento program sa týka úzkeho spoločenstva, detských gastroenterológov je málo. Registrovaných na konferenciu je okolo 60.” – uviedol Lukács Péter.

Na programe sú prednášky, ale budú sa zameriavať aj na nadviazanie kontaktov.        

Na úvod  Lukács Péter všetkých privítal v mene organizátorov. Vyjadril svoju radosť, že sa konferencia koná v Dunajskej Strede. Vyjadril nádej, že sa účastníci odtiaľto vrátia bohatší o odborné vedomosti a budú na naše mesto spomínať s radosťou.

Viceprimátor mesta, A. Szabó László, účastníkov pozdravil v mene samosprávy a vyjadril potešenie, že mesto môže hostiť takého podujatie.

„Vieme, že laici spájajú tento odbor s vyšetreniami naháňajúcimi strach, ale keď vidíme program konferencie, je zrejmé, že ide o širšiu tému.” – uviedol A. Szabó László. Vyjadril svoju nádej, že účastníci budú mať aj chvíľu času si v Thermalparku trochu oddýchnuť.

MUDr. Iveta Čierna, PhD. vyjadrila svoju radosť, že sa odborníci z fachu môžu stretávať, rozširovať svoje vedomosti a budovať kontakty.

„Verím, že konferencia bude úspešná a tu nadobudnuté znalosti budú využité v prospech pacientov.” – uviedla.

Text a foto: Rózsár Vince, do slovenčiny preložila Soňa Szabadosová

Toto ste už čítali?

Cookies