Back to top

Letná prevádzka MŠ

Publikované: 29. jún 2016 - 9:42
Mestská samospráva aj tento rok zabezpečí letnú službu v materských školách. Počas dvoch mesiacov budú otvorené celkom 4 MŠ. Umiestnenie dieťaťa v prázdninách mnohým rodičom spôsobuje problémy. Letná prevádzka MŠ sa začína 1. júla. O letnú škôlku je väčší záujem než doteraz hocikedy, túto možnosť využíva tretina detí.

Do 22. júla budú otvorené MŠ na Októbrovej ulici, Komenského ulici a Széchenyiho ulici. Do týchto troch MŠ bude chodiť v priemere 210 detí.

Po 22. júli záujem o letné MŠ klesá. Od 22. júla do 12. augusta bude otvorená MŠ Rybný trh, výhladovo pre 150 detí. Od 12. augusta do 2. septembra budú všetky MŠ v Dunajskej Strede zatvorené, kedy v nich vykonajú veľké upratovanie.

Kto do ktorej MŠ v lete?

MŠ na Októbrovej ulici dočasne umiestňuje deti z MŠ Rybný trh a MŠ na Námestí priateľstva, samozrejme aj deti, ktoré celý rok chodia do tejto škôlky.

MŠ na Komenského ulici očakáva deti z MŠ v Ružovom háji, MŠ Eleka Benedeka a MŠ na Námestí SNP, ďalej aj vlastné deti v letných mesiacoch.

Do MŠ na Széchenyiho ulici budú môcť chodiť svoje deti, ako aj deti z MŠ na Jesenského ulici.    

Zdroj: dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies