Back to top

LPS má nového dočasného riaditeľa, ministerstvo dopravy vyhlásilo výberové konanie

Publikované: 15. november 2023 - 15:29
Letové prevádzkové služby SR majú od utorka 14. novembra nového dočasného riaditeľa. Tomáša Špavelka nahradil na tomto poste Jozef Kiss, pričom Ministerstvo dopravy SR už vypísalo výberové konanie.
LPS má nového dočasného riaditeľa, ministerstvo dopravy vyhlásilo výberové konanie

Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke rezortu www.mindop.sk.

Jozef Kiss má dlhoročné manažérske skúsenosti, naposledy bol generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Letové prevádzkové služby SR povedie do vymenovania nového riaditeľa, ktorý vzíde z výberového konania, maximálne však do uplynutia troch mesiacov po skončení funkcie predchádzajúceho riaditeľa.

Výberové konanie bude pozostávať z odborného testu a osobného pohovoru. Termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 6. decembra na adresu: Ministerstvo dopravy SR – sekcia právnej podpory a majetkových práv, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pod značkou „VK riaditeľ LPS“ a „Obálku neotvárať“.

Prihlásení uchádzači, ktorí splnia podmienky a predložia v stanovenom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho uskutočnením.

Podrobnosti o výberovom konaní sú dostupné na webovej stránke rezortu dopravy: https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/ministerstvo-dopravy-hlada-riaditela-lps

Odbor komunikácie
Ministerstvo dopravy SR

Toto ste už čítali?

Cookies