Back to top

Materská škola na Rybnom trhu prejde renováciou

Publikované: 18. august 2021 - 14:31
17. augusta sa zastupiteľstvo mestskej samosprávy zišlo na krátkom, mimoriadnom zasadnutí.
Materská škola na Rybnom trhu prejde renováciou

Na plenárnom zasadnutí poslanci prerokovali iba niekoľko bodov. Tak – na požiadanie – opäť pozmenili pred niekoľkými mesiacmi prijatý plán rozvoja mesta, resp. odsúhlasili sumu, ktorá v roku 2021 prináleží na každého žiaka, ktorý navštevuje základnú umeleckú školu, základnú školu a materskú školu v meste Dunajská Streda, a ktorá môže byť použitá na prevádzkové výdavky zariadenia a výplaty.

Potom nasledoval hlavný bod zasadnutia, keď sa hlasovalo o rekonštrukcii a rozšírení Materskej školy na Rybnom trhu. Podstatné je, že samospráva by zo sumy vysúťaženej v tendri rozšírila škôlku o jednu triedu, a zrekonštruovala niektoré jej časti.

K investícii v hodnote 559 190 eur by samospráva z vlastného rozpočtu prispela sumou 27 tisíc eur.

Poslanci všetky body odsúhlasili.

(na)

Toto ste už čítali?

Cookies