Back to top

Maturanti majú posledné dva týždne na podanie žiadosti o štipendium vo výške najmenej 9 000 eur

Publikované: 15. jún 2024 - 10:25
Zostávajú už iba dva týždne na podanie žiadosti štipendijnej schémy „Študujem doma, Slovensko ma odmení”. Rezort školstva vyzýva všetkých maturantov, aby neváhali a odoslali svoje žiadosti o štipendium najneskôr do 1. júla 2024. Až 1570 maturantov, ktorí plánujú pokračovať na slovenskej vysokej škole, môžu získať štipendium v hodnote minimálne 9 000 eur na tri roky.
Maturanti majú posledné dva týždne na podanie žiadosti o štipendium vo výške najmenej 9 000 eur

Cieľom štipendijnej schémy financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR je podpora vzdelávania aj motivácia talentovaných študentov, aby zostali študovať doma a prispievali k rozvoju Slovenska.

Štipendium je určené pre žiakov s výbornými študijnými výsledkami, ktorí plánujú pokračovať v dennej forme štúdia na slovenskej vysokej škole a zapíšu sa na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium v kalendárnom roku 2024. Rezort školstva myslel aj na nedostatkové povolania. Aj preto je oproti predošlým rokom tohtoročný program 3. ročníka štipendijnej schémy „Študujem doma, Slovensko ma odmení“ doplnený o skupinu štipendií určených pre študentov, ktorí sa zapíšu práve na študijný program pripravujúci na nedostatkové povolanie.

Okrem toho 400 najúspešnejších uchádzačov o štipendium bude podporených vyššou sumou, a to až 16 500 eurami na tri roky. Nedostatkové povolania boli identifikované za pomoci odborníkov z rôznych oblastí zaoberajúcich sa potrebami pracovného trhu a spoločenským dopytom. Ide o odbory, ako učiteľstvo, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, všeobecné lekárstvo či odbory z oblasti jadra.

Investovaním do vzdelania a rozvoja mladých talentov môžeme výrazne zmierniť odliv mozgov a motivovať našich žiakov, aby zostali študovať na Slovensku. Veríme, že vytvorením atraktívnych podmienok a poskytovaním adekvátnej podpory môžeme nielen zastaviť, ale aj zvrátiť tento trend, čím posilníme naše národné hospodárstvo a kultúrne dedičstvo,“

uviedol minister školstva Tomáš Drucker.

Lehota na podanie žiadosti o štipendium sa už kráti. Študenti môžu žiadosti podávať len do pondelka 1. júla 2024. Rezort školstva v akademickom roku 2024/2025 podporí 1570 maturantov, ktorí pokračujú na vysokoškolské štúdium na Slovensku,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva Róbert Zsembera.

Podanie žiadosti o talentové štipendium je jednoduché a rýchle. Stačí sa zaregistrovať na https://stipendia.portalvs.sk/, potvrdiť registráciu e-mailom, prihlásiť sa do svojho profilu a vyplniť všetky požadované údaje. Všetci uchádzači by si mali dôkladne prečítať pokyny a prílohy, aby sa predišlo chybám, ktoré by mohli ovplyvniť výsledné poradie. Finálny zoznam podporených uchádzačov bude známy po zápisoch na vysoké školy.

Štipendijná schéma „Študuj doma, Slovenska Ťa odmení“

Kategória

Najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov

Nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín

Najlepší študenti, ktorí sa zapíšu na študijný program pripravujúci na nedostatkové povolanie

Počet študentov

750

420

400

Výška štipendia

9 000 eur

9 000 eur

16 500 eur

MŠVVM SR
 

Toto ste už čítali?

Cookies