Back to top

Medzinárodná konferencia o ošetrovateľstve

Publikované: 23. máj 2019 - 16:12
Na 4. ročníku Medzinárodnej konferencie s názvom Dunajskostredský ošetrovateľský deň sa zišli ošetrovatelia a pôrodné asistentky.
Medzinárodná konferencia o ošetrovateľstve

Hlavnými témami konferencie sú dôležité zmeny v postoji v zdravotníctve, snaha o vyššiu kvalitu a vyhliadky v zdravotníctve.

Konferenciu otvoril svojím príhovorom primátor mesta Hájos Zoltán. Uviedol, že na tomto hodnotnom podujatí sa zúčastňuje prvý raz, je pre neho poctou, že bol pozvaný. „Myslím si, že práca ošetrovateľov je nenahraditeľná, ich práca má veľký význam, lekári – nech majú akékoľvek vedomosti – nevedia bez nich pracovať. Treba si ich prácu ceniť, zaslúžia si úctu. Verím, že dnešná konferencia prinesie veľa zaujímavostí” - vysvetlil Hájos Zoltán.

Prítomných pozdravila riaditeľka nemocnice, Sylvia Bock, aj v mene  spoločnosti Svet zdravia. Vyjadrila svoju radosť, že ide už o štvrtý ročník, na ktorý sa prihlasuje čoraz viac záujemcov. „Práca ošetrovateľov si vyžaduje empatiu, inteligenciu a vysokú odbornú prípravu – aj preto je dôležitá táto konferencia. V dunajskostredskej nemocnici sa ročne postaráme o viac ako  10 tisíc pacientov, vykonáme 4 tisíc operácií, 900 pôrodov. Za každým číslom je pacient, ale samozrejme, aj ošetrovateľ. Som presvedčená, že vaša odborná spôsobilosť je jedným z kľúčov kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti. Terajšia  konferencia poskytuje možnosť naučiť sa niečo nové, spoznať nových ľudí.” – ukončila svoj príhovor riaditeľka.

Iveta Lazorová, predsedníčka Komory zdravotných sestier a pôrodných asistentov považovala za dôležité pripomenúť, že práca ošetrovateľov nie je len o starostlivosti o chorého, ale aj v prevencii. Sestry sa denne stretávajú s utrpením, zraneniami, často aj so smrťou, preto je dobré, že spoločnosť sa čoraz viac zaujíma o tých, ktorí sa starajú o zdravie iných.

Nakoniec iniciátorka podujatia, Földes Henrietta, ktorá je zároveň odborným garantom, vyzdvihla krásy ošetrovateľskej práce a nezabudla ani na tienisté stránky. Poďakovala sa za prácu sestier, ktoré napriek ťažkostiam s úsmevom na tvári denne vykonávajú svoje poslanie.

O kultúrny program sa postarali Nagy Gréta a Németh Levente, a mohla sa začať odborná časť konferencie.

Fotografie Vinceho Rózsára

Toto ste už čítali?

Cookies