Nachádzate sa tu

Menia sa dane

Toto ste už čítali?

Publikované: 2019, január 8 - 09:59 | Správy
Samospráva sa rozhodla pre 6%-né zvýšenie dane z nehmuteľnosti. V mestskej časti Mliečany sa však z dôvodu znečistenia ovzdušia daň z nehnuteľností znižuje o 20%. Daň z ubytovania sa zvýši na úroveň blízkych kúpeľných miest, aj tu sa očakáva vyšší príjem.
Menia sa dane

Mesto takisto počíta s vyšším príjmom z miestneho poplatu za odpad. Sadzba poplatku sa zvyšuje o 10%, lebo podľa nového príslušného zákona sa zvyšujú poplatky za skládkovanie odpadov pre obce. Na tomto úseku sa žiada náprava v roku 2019, nakoľko výška poplatkov za uloženie odpadu na skládke je závislá na objeme triedeného odpadu.

V súčasnosti sa v Dunajskej Strede selektuje iba 20% komunálneho odpadu. Čím viac bude triedeného odpadu, tým menej sa bude platiť za skládkovanie zvyšného komunálneho odpadu.

Zdroj: dunstreda.sk