Back to top

Mesačne navštívi kanceláriu prvého kontaktu Mestského úradu niekoľko tisíc občanov

Publikované: 15. február 2017 - 14:18
Primárne styčné body na kontaktovanie sa a riešenie svojich záležitostí nájdu občania mesta v prvom rade na Mestskom úrade v kancelárii prvého kontaktu. V podstate sa tu sústreďuje všetko, čo obyvateľ mesta môže potrebovať. Súhrn činností kancelárie za mesiac január nám priblížila prednostka Mestského úradu, Júlia Bubniaková.
Mesačne navštívi kanceláriu prvého kontaktu Mestského úradu niekoľko tisíc občanov

„Toho roku sa do 31. januára v kancelárii otočilo celkove 4178 obyvateľov  –  to predstavuje ľudí, ktorí sa zaregistrovali, čiže si pri informačnom pulte vyžiadali lístok s poradovým číslom k niektorému okienku.

V tejto kancelárii sa riešia mnohé záležitosti týkajúce sa obyvateľov mesta, ako sú sociálne záležitosti, sociálne dávky, sem prichádzajú požiadavky na opatrovateľskú starostlivosť, či žiadosti iného druhu, tu je taktiež evidencia obyvateľstva, čiže sa tu prihlasuje na pobyt či sa z neho odhlasuje. 

Dve okienka sú určené výlučne na daňové záležitosti a poplatky, ako sú poplatky za odvoz odpadu, daň za psa a daň z nehnuteľností. Nachádza sa tu okienko, kde sa overuje. Zvlásť je umiestnená pokladňa a tiež matrika.

Prostredníctvom systému previazaného s informačným pultom vieme sledovať a analyzovať potreby občanov, s ktorými sa obracajú na Mestský úrad, aké žiadosti boli najviac podávané, kde bol najväčší obrat, koľko klientov bolo v tom ktorom mesiaci na úrade.

Ako som už spomenula, do 31. januára navštívilo úrad 4178 obyvateľov. Z toho potrebovalo 552 z nich overiť niečo,  1272 občanov bolo v pokladni zaplatiť nejaký poplatok, okienko s daňovými záležitosťami vybavilo 911 klientov,  184 občanov nás vyhľadalo v súvislosti s odvozom odpadu a oddelenie evidencie obyvateľstva vyhľadalo  717 občanov, kým na matriku sa obrátilo  412 občanov mesta.

Vidiac vysoké čísla musíme podotknúť, že január je zvyčajne silnejším mesiacom, keďže sa zaplatenie množstva  poplatkov viaže ku koncu tohto mesiaca.

V každom prípade však dodajme, že v týchto číslach nie sú zarátané návštevy obyvateľov uskutočnené na iných oddeleniach Mestského úradu ako je napríklad Stavebný odbor, právne oddelenie, tiež nezahŕňa sťažnosti ani návštevy na Spoločnom stavebnom úrade a ani podania prostredníctvom pošty.

V sumáre možno povedať, že Mestský úrad navštívi prostredníctvom kancelárie prvého kontaktu denne priemerne 130 – 150 občanov. ”

Toto ste už čítali?