Back to top

Mesto chystá rozsiahlu kontrolu taxikárov

Publikované: 26. máj 2021 - 11:24
Viacerí predstavitelia taxikárskych spoločností sa obrátili na primátora mesta Zoltána Hájosa, jednak v súvislosti s doterajším posúdením vplyvu pandémie koronavírusu, jednak so žiadosťou, aby pomohol pri postupe voči taxikárom pôsobiacim nezákonne, ktorí sa chcú porušovaním zákona dostať k ekonomickým výhodám. V tejto súvislosti sme sa porozprávali s primátorom nášho mesta.
Mesto chystá rozsiahlu kontrolu taxikárov

Pandémia koronavírusu, žiaľ, mala negatívny vplyv na sféru malých podnikateľov, medzi nimi i na taxikárov. Aj oni sa v uplynulej dobe, podobne ako iné profesie, dostali do ťažkej situácie. Len si spomeňme: najprv zakázali ich fungovanie, ale aj po uvoľnení na nich uvalili rôzne podmienenia, napr. museli primeranou stenou oddeliť priestor na prevoz klienta od vodiča. Aj neskôr mohli cestujúcich prevážať iba za dodržania prísnych opatrení.

V Dunajskej Strede platí mestské nariadenie o preprave taxislužbou iba niekoľko rokov. Pri jeho tvorbe sme vzali do úvahy požiadavky taxikárov, ale aj obyvateľov využívajúcich túto službu. Okrem iného nariadenie konkretizuje, aké technické podmienky, predpísané zákonom, musí spĺňať vozový park,  aké povolenia musí mať spoločnosť prevádzkujúca taxíky, resp. akou úrovňou vzdelania, akými povoleniami musia taxikári disponovať.

Existujú totiž konkrétne ustanovenia. Nemôže si totiž hocikto len tak sadnúť do auta s cieľom robiť taxikára – musí mať na to povolenie. Toto, samozrejme, vie majiteľ taxislužby, vie, že môže zamestnať iba človeka, ktorý disponuje takýmto povolením, resp. ho pre neho zabezpečí zamestnávateľ.  

Povolenie pre taxikárov vydáva Okresný úrad v Trnave. Tam podnikatelia odovzdávajú príslušné dokumenty a listiny, na základe ktorých im pridelia povolenie na prevádzku.

Následne tieto dokumenty, resp. samu prevádzku taxíkov kontroluje mestská samospráva, resp. mestská polícia. My sme sa pri vydaní všeobecne záväzného nariadenia dohodli s taxislužbami na tom, že ich autá budú vybavené ročnou známkou, a u vozidla, ktoré je v poriadku, bude mestská polícia kontrolovať hlavne vodičov, oni totiž musia disponovať aj spomínaným osobitným povolením.

A tu sme dospeli k prvému prekvapeniu, že napriek mestskému nariadeniu sa našli takí, ktorí ho ignorovali – neodovzdali ani príslušné dokumenty. Preto už v prvom roku niektoré taxislužby nedostali od mesta ročnú známku. Dokonca aj v tomto roku ju vlastnia iba niektoré. A teraz sme sa dostali do situácie, že – podľa rečí – dochádza až k fyzickým konfliktom.

Sú tu taxislužby, ktoré dodržiavajú zákon a ich zamestnanci poctivo pracujú, majú všetky potrebné doklady. Samozrejme, v tejto súvislosti majú aj vyššie výdavky v porovnaní s tými, ktorí nedbajú na zákonom predpísané povinnosti.

Tie posledne menované taxislužby, taxikári, idú často s cenou dolu, a tak sa ale dostávajú k vyšším ziskom. Počuť dokonca aj o takých taxislužbách, ktoré fungujú ako „bus“, čiže neprepravujú jednu osobu, ale – proti predpisom – počas jednej cesty pozbierajú celkom cudzie osoby, šetriac tak výdavky. Ich cieľom teda nie je kvalitná služba, ale zisk.

Na týchto praktikách nemienia nič meniť, napriek tomu, že mestská polícia robí priebežné kontroly.

Po konzultácii s taxikármi sa vedenie mesta rozhodlo, že sa budú vykonávať viaceré rozsiahle kontroly. Zo strany mesta sa do plánovanej akcie zapojí oddelenie dopravy, ďalej mestská polícia, štátna polícia a inšpektorát práce.

Cieľom je chrániť poctivých taxikárov voči tým, ktorí ignorujú zákony a mestské nariadenia, uprednostňujú zisky, nedodržiavaním nariadení sa snažia dostať k ekonomickým výhodám.

Budeme kontrolovať, či sú v poriadku zmluvy, či vodiči disponujú potrebnými povoleniami, či nie sú medzi nimi ľudia pracujúci na čierno, či je vozidlo v dobrom technickom stave, ale aj to, či spoločnosť má vysporiadané finančné záležitosti voči mestu.

Pritom táto finančná čiastka nie je vysoká, ide o sumu porovnateľnú s ročnou sumou za parkovacie miesto, za ktorú taxikári môžu parkovať hocikde v meste, keďže nie sú vyhradené miesta na čakanie...

V blízkej budúcnosti považujeme za potrebné modifikovať aj všeobecne záväzné nariadenie. Taxikári upresnili, akými technickými parametrami by mali vozidlá disponovať, ale odznela napr. aj prosba, aby sme v prípade áut so zelenou ŠPZ znížili súčasný poplatok na polovicu.

Túto myšlienku podporujem aj ja, veď v Dunajskej Strede autá so zelenou značkou, čiže elektromobily či hybridné vozidlá, už parkujú bezplatne. Verím, že so znížením poplatku na polovicu budeme motivovať aj ďalšie taxislužby na prevádzkovanie áut chrániacich životné prostredie.

Toto ste už čítali?