Back to top

Mesto Dunajská Streda oznamuje voľné pracovné miesto

Publikované: 13. február 2019 - 10:50
MATRIKÁR – MATRIČNÝ ÚRAD.
Mesto Dunajská Streda oznamuje voľné pracovné miesto

Kvalifikačný predpoklad: Pozícii vyhovujú uchádzači so stredoškolským vzdelaním s maturitou a osvedčením o vykonaní skúšky zo znalosti vedenia matrík podľa § 8 ods. 2. zákona číslo NR SR 154/94 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov.   

Nástup: ihneď.

Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov MsÚ Dunajská Streda.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer.

Náplň práce: činnosť matrikára.

Počet rokov praxe: prax vo verejnej správe výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • prihláška na voľné pracovné miesto,
  • doklad o vzdelaní (overená kópia vysvedčenia o maturite resp. diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),
  • osvedčenie o vykonaní skúšky zo znalosti vedenia matrík (overená kópia)
  • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
  • vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov,

Termín podania: 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda v termíne do 28. februára 2019 (vrátane).

_____________________________________________________________________

Ďalšie informácie na tel. č.: 031/ 590 39 19, +421 905 851 946

Toto ste už čítali?

Cookies