Back to top

Mesto Dunajská Streda oznamuje voľné pracovné miesto

Publikované: 19. február 2020 - 15:01
REFERENT SPOLOČNÉHO STAVEBNÉHO ÚRADU. Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru.
Mesto Dunajská Streda oznamuje voľné pracovné miesto

Nástup: dohodou

Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov MsÚ Dunajská Streda, mesačná hrubá mzda minimálne 928,- eur a výkonnostná odmena podľa množstva a kvality vykonanej práce.

Ďalšie predpoklady: bezúhonnosť.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • prihláška  na  voľné  pracovné  miesto  s uvedením  súhlasu  so  spracovaním osobných údajov,
  • doklad  o  vzdelaní  (kópia  diplomu  alebo  iného  rovnocenného  dokladu  o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),
  • profesijný štruktúrovaný životopis.

Termín podania: Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda, alebo poštou na adresu Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda v termíne do 28. februára 2020 (vrátane).

Ďalšie informácie na tel. č.: 031/ 590 39 19, Mobil: +421 905/851 946

JUDr. Hájos Zoltán primátor mesta

Toto ste už čítali?

Cookies