Back to top

Mesto Dunajská Streda oznamuje voľné pracovné miesto

Publikované: 20. október 2021 - 12:56
REFERENT SPOLOČNÉHO STAVEBNÉHO ÚRADU
Mesto Dunajská Streda oznamuje voľné pracovné miesto

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru.

Nástup: dohodou

Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov MsÚ Dunajská Streda, mesačná hrubá mzda minimálne 997,- eur a výkonnostná odmena podľa množstva a kvality vykonanej práce

Ďalšie predpoklady: bezúhonnosť

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Zoznam požadovaných dokladov:

  •  prihláška na voľné pracovné miesto s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov,
  • doklad o vzdelaní (kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),
  • profesijný štruktúrovaný životopis.

Termín podania: 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda, alebo poštou na adresu Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda v termíne do 31. októbra 2021 (vrátane).


Ďalšie informácie na tel. č.: 031/ 590 39 19, Mobil: +421 905/851 946

Toto ste už čítali?

Cookies