Back to top

Mesto na konci roka s rekordným prebytkom

Publikované: 24. január 2016 - 9:06
Poprosili sme primátora mesta, JUDr. Zoltána Hájosa, aby zhodnotil rok 2015 z perspektívy mesta a z pohľadu očakávaní aj na rok 2016.

„Keďže v našom regióne už od minulého roka bol zjavný vzostup v ekonomike, rozpočet mesta sa zvýšil o väčšiu sumu čiastočných daní , ako sme plánovali. Všimli sme si, že z dôvodu vyšších príjmov podnikateľov, ochota o úhradu verejného dlhu bola tiež väčšia. Navyše sme sa snažili inšpirovať obyvateľov mestskou vernostnou kartou, aby včas zaplatili svoje poplatky a dane. Ku koncu roku sa nám nahromadil rozpočtový prebytok, ktorý prispieva k rozvoju mesta. V minulom roku bola obnova ZŠ Gyulu Szabóa s VJM dôležitým a kľúčovým vývojom, ktorú v roku 2010 schválilo vtedajšie mestské zastupiteľstvo. Ešte v predchádzajúcom programovacom období podalo mesto žiadosť na jej realizáciu, a v roku 2015 sa to podarilo zrealizovať. Okrem toho, v minulom roku sme vyhrali konkurz na odstránenie nepovolených skládok z oblasti mesta, a tým sa skrášlilo dunajskostredská panoráma. Viac parkovacích miest a chodníkov bolo zrekonštruovaných a od septembra 2015 študenti mohli cestovať na mestských autobusoch zdarma. Od začiatku roka sme znížili poplatok za odvoz odpadu invalidným a sám žijúcim dôchodcom, a v tomto roku o 6% každému občanovi v Dunajskej Strede.

Podľa prijatých uznesení z posledného minuloročného sedenia mestského zastupiteľstva, už pokračuje rekonštrukcia mestských komunikácií a chodníkov, ale medzi našim najväčším  projektom patrí obnova informatického systému mestského úradu, z čoho vyplýva čoskoré zavedenie elektronickej administrácie. Okrem toho v roku 2016 začína stavba štadiónu DAC, z čoho 1,6 miliónovú samostatnú čiastku zabezpečí mesto pri 2,4 miliónovej štátnej dotácii. Myslíme si, že tento rok sa uskutoční aj náš starý plán, môžu sa začať stavebné práce, pomocou ktorých spájame Malodvornícku cestu s cestami smerom na Veľké Dvorníky a Ohrady, s čím by sme odbremenili premávku v centre mesta. Pri stredisku troch spojených ciest, pri Merkury Markete by bol vybudovaný kruhový objazd. Projekt by sme chceli zrealizovať v priebehu nasledujúcich dvoch rokov."

Toto ste už čítali?

Cookies