Back to top

Mesto sa zahalí do kvetov aj v tomto roku

Publikované: 6. jún 2018 - 10:34
Obyvateľov a turistov víta v meste Dunajská Streda záľaha kvetov – vďaka Municipal Real Estate sa na záhony v týchto dňoch dostávajú tisíce kvetov.

Každoročne uprostred - na konci mája sa na záhony vysádzajú letničky – začína rozhovor Harmanovsky Viktor, v Municipale zodpovedný spolupracovník za zeleň v meste. V posledných dňoch a týždňoch naši pracovníci povyberali jarné kvety nasadené na jeseň, pripravili priestor o veľkosti približne 500 m2 na výsadbu nových kvetov – nasypali rašelinu, hnojili a skyprili pôdu. Vo štvrtok už prišla prvá zásielka, prvá časť tvorená viac ako 12 tisíc kusmi, viac než 10 druhmi kvetov. V tomto čase sa zaplní mesto pracovníkmi ako usilovnými mravčekmi, ktorí okamžite tieto kvety vysádzajú, v prvom rade do centra mesta – pred budovu Perfects, do stredu kruhového objazdu pri potravinách Baranyai, do stredu centrálneho kruhového objazdu, do dopravných bodov ciest v centre smerom Gabčíkovo-Komárno-Galanta, taktiež do cintorína. Ostatné časti mesta sa budú vysádzať kvetmi v priebehu týždňa.

Z predchádzajúcich rokov už máme skúsenosti, snažíme sa vysádzať také kvety, ktorým vyhovuje pôda, lepšie zvládajú sucho a páliace slnko im nespôsobuje veľké škody. Sadenie je vlastne najpôsobivejšou časťou, vtedy tu pomáha takmer každý náš zamestnanec. Ale práce pokračujú aj po sadení, stále sa o ne treba starať, okopávať, vytrhávať burinu. V najteplejších dňoch naša cisterna celý deň polieva kvety, ozdobné kríky, aby nevyschli, aby spôsobovali každému len radosť.

V predchádzajúcom období sme už vysadili dve kvitnúce pyramídy – jednu na kraj  Vámbéryho námestia, pred pomník a na asi 70 stĺpov verejného osvetlenia v centre mesta bolo vysadených 280 popínavých muškátov,.

Čomu sa naozaj teším, že dostávame samé pozitívne reakcie, aj kolegovia mi tlmočia, že kvitnúce mesto sa páči aj občanom aj turistom - uzavrel Harmanovsky Viktor.

Toto ste už čítali?

Tagy: Municipal
Cookies