Back to top

Mesto zavádza nový, rezidenčný parkovací systém

Publikované: 27. január 2021 - 9:58
Samospráva Dunajskej Stredy dňom 1. júna 2021 zavádza nový rezidenčný parkovací systém. Jeho najdôležitejším cieľom je, aby každý obyvateľ Dunajskej Stredy mal možnosť normálne a bezplatne zaparkovať v obvode svojho bydliska. Na toto sme sa pýtali primátora mesta Dr. Zoltána Hájosa.
Mesto zavádza nový, rezidenčný parkovací systém

»Od obyvateľov sme dostali množsvo ponôs, že v mieste ich bydliska, na sídliskách, je veľmi veľa áut, a keď v priebehu dňa odídu z parkoviska, po príchode domov nenájdu prázdne miesto, tieto často blokujú cudzie autá.

Je vo všeobecnosti známe, že vo viacerých okresných a krajských mestách je parkovanie problém, čomu sa nemožno čudovať, veď v čase výstavby sídlisk v rokoch 1960-70 sa počítalo s jedným autom na jeden a pol bytu. Dnes je tento pomer opačný,  na jeden byt treba dokonca počítať s dvoma-troma autami. To však prináša so sebou starosti s parkovaním.

Každá samospráva sa snaží nejakým spôsobom riešiť narastajúce problémy s parkovaním. My by sme chceli od júna 2021 uviesť do prevádzky taký systém, ktorý by bol zárukou zníženia počtu motorových vozidiel na parkoviskách sídlisk, resp. ktorý by zabezpečoval tam žijúcim obyvateľom s trvalým či prechodným pobytom bezplatné parkovanie.

V prvom kroku vylúčime autá istej kategórie zo sídlisk. Napríklad veľké nákladné autá, úžitkové vozidlá či furgony tam vôbec nemajú byť,  aj preto, že v mnohých prípadoch zaberajú aj dve-tri miesta.

Viacerí obyvatelia majú možnosť používať služobné autá, čiže popri svojom (svojich) používajú aj služobné auto, a aj v súvislosti s tým je potom menej parkovacích miest. Pri tvorbe systému sme brali do úvahy aj ďalšie aspekty, a tak od 1. júna – s mesačným prechodným obdobím – spustíme nový parkovací systém.

V prvom rade by prebehla registrácia áut obyvvateľov. Už nie v papierovej podobe, ale vo „virtuálnej“, dostali by parkovaciu kartu platnú v obvode ich bydliska, teda, dostali by sa do informačného systému. Nemuseli by už žiadnu kartu vykladať za tienidlá. Na tento proces, na prihlasovanie, majú obyvatelia k dispozícii čas pol roka.

V tomto systéme môžu obyvatelia Dunajskej Stredy s trvalým pobytom dostať na dve evidenčné čísla dve bezplatné miesta na parkovanie pre každú rodinu v okruhu svojho bydliska. Slovom, na jeden byt vedia zaregistrovať dve evidenčné čísla, ak v danom byte sú na trvalý pobyt prihlásení aspoň dvaja dospelí. Nad tento počet však už za „parkovanie pod oknom” treba platiť. Čiže ak niekto trvá na parkovaní „pod oknom”, tak za tretie, štvrté auto už bude musieť platiť. Kto by ale za tretie, štvrté auto nerád platil, môže auto zaparkovať na alternatívnom parkovisku, ktoré môže byť od bydliska vzdialené dvesto-tristo metrov.

Prvoradým cieľom je, aby obyvatelia Dunajskej Stredy mali k dispozícii dostatok miest na parkovanie. Tých, ktorí nie sú prihlásení na trvalý pobyt, nabádame, aby sa naň prihlásili, alebo si na mestskom úrade vybavili prechodný či administratívny pobyt. Prechodný v tom prípade, ak občan dokladuje, že je majiteľom nehnuteľnosti alebo má zmluvu na prenájom. V prípade administratívneho pobytu  občan za udržania si trvalého bydliska požiada poštu o platenú službu, ktorej podstatou je, že mu došlú poštu presmerujú z jeho trvalého bydliska na udanú adresu v Dunajskej Strede. Na základe toho mu mestský úrad vystaví administratívny pobyt – toto potvrdenie ho oprávňuje na registráciu auta.

Pre tých, ktorí sa prihlásia na prechodný či administratívny pobyt, samospráva  zabezpečí jedno bezplatné parkovacie miesto na jeden byt a jednu rodinu v okruhu bydliska.

Je treba vedieť aj to, že ak v byte býva iba jeden dospelý, aj v tom prípade na jeden byt prislúcha iba jedno bezplatné parkovacie miesto, teda nemožno prihlásiť dve autá. Toto sú teda základy, na ktorých budeme v tomto roku stavať parkovaciu politiku. To všetko bude samozrejme  značené tabuľami, vyznačením liniek, ale tak, ako obyvatelia budú mať štvrťročnú lehotu, tak aj mestský podnik bude mať k dispozícii štvrťrok, aby parkoviská vybavil potrebným značením.

Tento systém nerieši iba nočné rezidenčné parkovanie, ale aj denné parkovanie v centre mesta. V podstate budú osobitne dve časti systému  riešiť denné a nočné parkovanie.

Novinkou je, že aj osoby disponujúce kartou ZŤP a ZŤPS sa môžu zaregistrovať na denné parkovanie preukázaním sa občianskym, dokladmi od auta a preukazom, tak sa môžu dostať do systému s udaným evidenčným číslom. Popritom bezplatné denné parkovanie sa bude týkať aj áut so zeleným evidenčným číslom. Pri spracovaní zmien nám pomáhala aj anketa, v ktorej sme sa pýtali na nároky obyvateľov. Aj  to poskytlo dobrý základ na vypracovanie nového systému. Mnohí v ankete avizovali, že radi by parkovali pred svojím bytom, v jeho blízkosti, a boli by dokonca ochotní za to aj platiť. Ale ešte raz zdôrazňujem,  naším prvoradým hľadiskom je, aby obyvatelia Dunajskej Stredy mohli riadne a bezplatne parkovať v obvode svojho bydliska a aby platili tí, ktorí tam nie sú prihlásení na pobyt.

V iných mestách po zavedení podobného sytému klesol počet zaparkovaných áut na jednotlivých sídliskách o 15-20 %. My v Dunajskej Strede sme okrem toho zriadili aj alternatívne parkoviská pre tých, ktorí buď nie sú ochotní dostať sa do systému, alebo majú viac ako dve autá, a nechcú za ne platiť. Tí budú mať možnosť parkovať na vyznačených alternatívnych miestach.

Teda všemožne sme sa snažili prezieravo riešiť celý systém tak, aby v prvom rade bolo dostatok parkovacích miest pre obyvateľov disponujúcich trvalým pobytom v okruhu ich bydliska.

Pre samosprávu vyplynie z realizácie nové systému aj fakt, kde bude potreba viac parkovacích miest, ako ich je v súčasnosti, a tak budeme vedieť, koľko a kde konkrétne ich treba dobudovať.

V Dunajskej Strede bude večerný čas parkovania stanovený od 18. hodiny do 8. hodiny ráno, platiť sa bude 50 centov na hodinu. V piatok od 8. hodiny do nedele do 18. hodiny sa ale parkovné nebude platiť. Ak deň pracovného pokoja padne na piatok, tak už od štvrtka od 8. hodiny do nedele do 18. hodiny sa platiť nebude. Ale ani počas Vianoc a Veľkej noci nebude parkovanie spoplatnené. Popritom do systému zaradení obyvatelia Dunajskej Stredy môžu v pracovných dňoch hodinu bezplatne parkovať  na inom sídlisku, resp. na rezidenčnom parkovisku, keď napr. potrebujú zájsť k známemu.

Snažili sme sa teda myslieť aj na tie príležitosti, keď rodina alebo priatelia idú na návštevu, aby pritom nemuseli za parkovanie platiť. Samozrejme, optimálne riešenie je ťažké nájsť, aj v našom prípade až skúsenosť ukáže, čo bude dobrým riešením. V prípade potreby vieme aj modifikovať systém,  prípadne ho aj sprísniť, resp. uvoľniť.  Rozhodne sme sa snažili vytvoriť nový, ale hlavne životaschopný systém, ktorý poslúži záujmom obyvateľov Dunajskej Stredy.«

 

Fotky: Gyula Nagy

Toto ste už čítali?