Back to top

Mestská polícia má 30 rokov

Publikované: 8. máj 2023 - 18:25
Mestská polícia v Dunajskej Strede má tento rok 30 rokov. V súvislosti s okrúhlym výročím 5. mája pozdravili jej príslušníkov zo strany mestského úradu zástupca primátora Attila Karaffa a prednostka mestského úradu Júlia Bubniaková.
Mestská polícia má 30 rokov

Slávnostné podujatie otvoril náčelník Mestskej polície v Dunajskej Strede plk. Mgr. Tibor Csiba, ktorý privítal bývalých a súčasných príslušníkov orgánu verejného poriadku zriadeného 1. mája 1993, ako aj prítomných zástupcov mestského úradu.

Viceprimátor Attila Karaffa vo svojom príhovore zdôraznil, že skutočne ide o veľký medzník v živote mestskej polície a mesta Dunajská Streda. Tridsať rokov je dlhá doba a počas týchto troch desaťročí sa príslušníci orgánu zabezpečujúceho verejný poriadok museli popasovať s mnohými výzvami.

„Naši mestskí policajti sa starajú predovšetkým o verejný poriadok v meste, o majetok mesta, o životy našich obyvateľov. Za vykonanú náročnú a zároveň neúnavnú prácu vám patrí naša vďačnosť. Samospráva sa zaväzuje vám pri tejto naozaj namáhavej úlohe byť oporou, pomáhať vám v nej a v prípade potreby priebežne zvyšovať počet mestských policajtov. Veríme, že v budúcnosti budete môcť naďalej kvalitne slúžiť spoločnosti a starať sa o mesto,“

- povedal Attila Karaffa.

Po príhovoroch nasledovalo mimoriadne povýšenie jedného podpráporčíka, jedného práporčíka, podporučíka, kapitána a dvoch majorov. Zástupca primátora Attila Karaffa, prednostka mestského úradu Júlia Bubniaková a náčelník Tibor Csiba spolu s vedením mestskej polície ešte raz poďakovali bývalým a súčasným zamestnancom za ich prácu.

Na záver podujatia sa konala recepcia.

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies