Back to top

Mestská polícia má právomoc kontrolovať majiteľov psov

Publikované: 4. december 2021 - 13:00
Zberné vrecia na psie exkrementy, ktoré si psičkári môžu bezplatne vyzdvihnúť na mestskom úrade, treba mať so sebou pri venčení psa. Je to potrebné jednak pre zachovanie čistoty prostredia a jednak preto, lebo mestská polícia má právo kontrolovať dodržanie povinností.
Mestská polícia má právomoc kontrolovať majiteľov psov

Legislatíva Slovenskej republiky, ale aj mestské nariadenie ukladajú majiteľom psov povinnosť prihlásiť svojho miláčika na mestský úrad. Vyhláška tiež určuje, že počas prechádzky nesmú zanechávať neporiadok, musia upratať psie výkaly. Kontrola majiteľov psov – či majiteľ prihlásil svojho psa – je v kompetencii mestskej polície. Tá má ďalej právo kontrolovať, či psičkár dodržiava povinnosť mať pri sebe  zberné vrece vhodné na zber psích exkrementov, informoval náčelník mestskej polície Tibor Csiba.

Zberné vrece si majiteľ psa môže samozrejme zabezpečiť sám, no majitelia, ktorí majú na daný rok zaplatenú daň za psa, si môžu vrecia spolu so zbernými lopatkami bezplatne vyzdvihnúť na centrálnom informačnom pulte mestského úradu.

Kontrola psičkárov nie je len o dodržiavaní zákonov a nariadení mesta, rovnako dôležité je, aby mestské verejné priestranstvá a parky zostali čisté.

Prosíme obyvateľov, aby pomáhali pri práci mestskej polície, zároveň takto môžu prispieť k čistote nášho mesta.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies