Back to top

Mestské ocenenia osobnostiam mesta

Publikované: 30. apríl 2019 - 11:05
Mesto má prvú čestnú občianku, vysoké ocenenia dostali v rámci Dní sv. Juraja aj osobnosti v oblasti kultúry, spoločenského života a športu.
Mestské ocenenia osobnostiam mesta

Jubilovali aj mestské ocenenia, táto tradícia sa začala v roku 2009, pred 10 rokmi boli udelené prvýkrát.

V divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska Csaplára Benedeka bolo mnoho hostí – zo strany vedenia mesta primátor JUDr. Hájos Zoltán, viceprimátori A. Szabó László a Karaffa Attila mestskí poslanci, prednostka Bubniak Júlia, vedúci odborov, predstavitelia cirkví, vedúci mestských inštitúcií a laureáti mestských ocenení – otvorila podujatie svojím vystúpením operná speváčka Benedekffy Katalin.

Privítali aj účastníkov 5. ročníka Stretnutia rodákov, potom odznel príhovor primátora mesta, Hájosa Zoltána.

„Ktorý iný deň by bol na to vhodnejší, než deň, kedy oslavujeme svätého Juraja, patróna nášho mesta.  V tento deň sa poďakujeme občanom nášho mesta za ich výnimočnú prácu v prospech komunity, skupinám, ktoré dosiahli v oblasti športu či kultúry významné výsledky,  tým, ktorí šíria dobré meno nášho mesta. Oceneným patrí vďaka a uznanie, a to nielen tým, ktorí budú vyznamenaní tu dnes na tomto galavečere, ale všetkým tým v hľadisku, ktorí už niektoré ocenenie v minulosti prevzali.” – uviedol primátor.

Hájos Zoltán poukázal na to, že spoločenstvo môže byť úspešné len vtedy, ak má takých členov, ktorí vedia a chcú preň pracovať . „Vďaka bohu, my máme ľudí ochotných pracovať pre naše spoločenstvo a uvažovať ako jeho súčasť ”.

Po slávnostných príhovoroch primátor Hájos Zoltán a viceprimátori A. Szabó László a Karaffa Attila odovzdali ocenenia – najprv cenu čestný občan mesta Dunajská Streda psychologičke Strédl Terézii. Stala sa prvou čestnou občiankou mesta.

Cena Pro Urbe je verejným ocenením, ktoré udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede jednotlivcom alebo kolektívom za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry, športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spoločenského života – za výsledky v oblasti športu ju získal Petényi György, vedúci Šachového klubu.

Za výsledky v spoločenskej oblasti získal cenu Pro Urbe novinár Kanovits György redaktor mestskej TV.

Za výsledky v oblasti kultúry získal cenu Pro Urbe Antala Andrása in memoriam, kronikára mesta, cenu prevzala jeho vnučka, Weisz Julianna.

Cenu Primátora mesta odovzdal Hájos Zoltán. Získal ju konateľ spoločnosti Minit Slovakia s.r.o., Ambrovics Ferenc, ďalej DAC oddiel z roku 1968 (Csiba Ferdinánd, Csóka György, Korček Vladimír, Kucman Ferenc, Ollé Lajos, Sekáč József, Takács Vilmos, Tánczos László, Vida Béla a Vími Tibor) a žiacka divadelná skupina Novus Ortus Diákszínpad – ocenenie prevzala vedúca skupiny, Takács Tímea.

Primátor Hájos Zoltán udelil v tomto roku dva pamätné listy  - prevzal si ich Dionyz Bergmann, ktorý rozvíjal športovú gymnastiku a telesnú kultúru a Ronald Suchý, lekár traumatológie dunajskostredskej nemocnice.

Je tradíciou, že na tomto galavečere sa popri mestských oceneniach odovzdáva aj vyznamenanie Pedagóg roka, ktoré odborná verejnosť udelila v tomto roku Mészáros Márte.

Popri tejto cene sa udeľuje ocenenie najpopulárnejšiemu pedagógovi, a to podľa hlasovanie širokej verejnosti, rodičov a terajších či bývalých žiakov. Päť pedagógov s najväčším počtom hlasov: Both Gabriella, Csölle Teréz, Kiss Ildikó, Mészáros Márta, Strigac Juraj, Urbanicová Lubica.

Spomedzi nich mala najviac hlasov Kiss Ildikó, učiteľka v MŠ Rybný trh, odovzdala ho poslankyňa mesta Antal Ágota a viceprimátor A. Szabó László.

V programe účinkovali operné speváčky Benedekkfy Katalin, Kevicky Tünde a herec SND Juhos Attila.

Toto ste už čítali?

Cookies