Back to top

Milí veriaci!

Publikované: 2. október 2020 - 7:14
Nakoľko sa v našich kostoloch môžu sláviť sväté omše s obmedzením počtom veriacich (50 účastníkov), naši biskupi udelili všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. Dišpenz platí pre chorých a seniorov.
Milí veriaci!

Televízia LUX bude pre nich vysielať v núdzovom stave mimoriadne sväté omše. Prosíme ich aj my, aby sv. omše sledovali v  katolíckych médiách.

Nakoľko  sa pre osoby staršie ako 65 rokov odporúča usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre nich samotných, aj v túto nedeľu (4. októbra) budú vo farskom kostole pridané dve bohoslužby: sv. omša v slovenskom jazyku o 15:30 hod. a

sv. omša v maď. jazyku o 17:00 hod.

Naši biskupi nás (kňazov i veriacich) vyzývajú k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Máme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom.

Členovia farskej rady budú v našom kostole organizovať dodržanie maximálneho počtu osôb (50 veriacich spolu s kňazom, organistom, kostolníkom a miništrantmi). Títo delegovaní usporiadatelia budú prihliadať aj na dodržiavanie ostatných ustanovení úradu verejného zdravotníctva.

V našom chráme sa budeme riadiť týmito predpismi:

  • Do kostola umožníme vstup iba osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
  • Pri vchode do kostola si veriaci budú musieť dezinfikovať ruky
  • Veriaci budú sedieť  tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené. V ďalšom rade budú sedieť tak, aby sedeli šachovite.
  • Sväté prijímanie budeme podávať len na ruku. Tým, ktorý budú chcieť prijímať do úst sa bude dávať sv. prijímanie po sv. omši.
  • Naďalej si nebudeme podávať ruky na znak pokoja.

Od budúcej nedele (11. októbra) bude vo farskom kostole nový mimoriadny nedeľný poriadok bohoslužieb:

  • 8:00 hod. sv. omša  v maď. reči pre osoby staršie ako 65 rokov.
  • 9:30 hod. sv. omša v slov. jazyku pre mladších veriacich
  • 11:00 hod. sv. omša v maď. reči pre mladších veriacich.
  • 14:30 hod. sv. omša v slov. jazyku pre seniorov (nad 65 rokov)
  • 16:00 hod. sv. omša v maď. reči pre mladších veriacich

Zostávame s Vami v modlitbách a žehnáme Vám

Vaši duchovní otcovia

Toto ste už čítali?

Cookies