Back to top

Ministerstvo chce o povinnej maturite z matematiky ešte diskutovať

Publikované: 17. september 2019 - 15:21
O zavedení povinnej maturitnej skúšky z matematiky rezort školstva rozhodne po predložení a schválení návrhu koncepcie výučby matematiky na stredných školách zo strany Štátneho pedagogického ústavu.
Ministerstvo chce o povinnej maturite z matematiky ešte diskutovať

Ešte pred zavedením povinnej maturity z matematiky považuje rezort školstva za potrebné k tejto téme otvoriť odbornú a verejnú diskusiu.

Návrh koncepcie výučby matematiky na stredných školách bude podľa rezortu školstva "obsahovať podrobnosti o jej zavedení, najmä úpravu vzdelávacích štandardov, úrovne maturitnej skúšky, časový harmonogram, študijné odbory, pre ktoré by mala byť maturitná skúška z matematiky povinná".

Zavedenie povinnej maturity z matematiky sa podľa ministerstva školstva navrhuje pre gymnáziá a vedné STEM odbory, teda prírodné, technické a lekárske vedy, v dvoch úrovniach, a to akademickej a aplikovanej.

"Čo sa týka aplikovanej úrovne, išlo by o maturitu v kontexte matematickej gramotnosti, pričom absolventi stredných škôl by získali matematickú a finančnú gramotnosť predovšetkým na bežný život," uviedol rezort školstva.

Povinná maturita z matematiky by sa netýkala napríklad konzervatórií či stredných zdravotníckych škôl.

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer) poznamenal, že jeho úrad i zamestnávatelia by chceli opätovne zaviesť povinnú maturitu z matematiky na niektorých školách. Doplnil, že minimálne by malo ísť o gymnáziá.

Viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský poznamenal, že zamestnávatelia očakávajú od absolventov škôl, že prídu do práce pripravení. "Výsledkom vzdelávacieho procesu má byť pripravenosť na prácu, aby bol človek prospešný pre spoločnosť," povedal Lelovský.

Viceprezident IT Asociácie Slovenska poznamenal, že ak sa zvýši kvalita matematického a logického vzdelávania, "tak sa dopracujeme k tomu, že sa nebudeme báť povinnej maturity z matematiky na stredných technických školách, na gymnáziách s výnimkou škôl, ktoré sú čisto humanitne alebo umelecky zamerané".

Podľa neho budú zamestnávatelia od absolventov škôl v budúcnosti vyžadovať maturitnú skúšku z matematiky.

Zdroj: ma7.sk

Toto ste už čítali?