Back to top

Ministerstvo dopravy predlžuje termín na prihlásenie sa do výberového konania na členov predstavenstva Slovenskej pošty

Publikované: 18. august 2023 - 9:39
Ministerstvo dopravy SR predlžuje termín na podanie prihlášok do výberového konania na obsadenie funkcií členov predstavenstva Slovenskej pošty. Nový termín na doručenie písomnej prihlášky je do 31. augusta 2023. Bližšie informácie o požiadavkách a podmienkach sú zverejnené na webovej stránke rezortu www.mindop.sk.
Ministerstvo dopravy predlžuje termín na prihlásenie sa do výberového konania na členov predstavenstva Slovenskej pošty

Rezort dopravy vyhlásil výberové konanie 3. augusta 2023. Termín na prihlásenie do výberového konania bol pôvodne do 17. augusta 2023. Dôvodom jeho predĺženia je snaha o vytvorenie možnosti hlásiť sa viacerým uchádzačom.

Ministerstvo dopravy hľadá skúsených manažérov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, minimálne päťročnou praxou v riadiacich funkciách, občianskou a morálnou bezúhonnosťou, so strategickým myslením a s kvalitnou znalosťou cudzieho jazyka.

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: MD SR – sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pod značkou „Výberové konanie na členov predstavenstva Slovenskej pošty, a.s. - NEOTVÁRAŤ“.

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky a predložili v stanovenom termíne prihlášku 
do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho uskutočnením.

Podrobnosti o výberovom konaní sú dostupné na webe ministerstva dopravy:
https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcii-clenov-predstavenstva-slovenskej-posty-a-s-so-sidlom-partizanska-cesta-9-975-99-banska-bystrica-1

Ministerstvo dopravy SR

Toto ste už čítali?

Cookies