Back to top

Ministerstvo obrany spustilo prihlasovanie do aktívnych záloh

Publikované: 15. jún 2022 - 10:54
Ministerstvo obrany (MO) SR spustilo prihlasovanie do aktívnych záloh na rok 2023. Záujemcovia, ktorí spĺňajú zákonom stanovené kritériá, sa môžu zaregistrovať do 30. septembra prostredníctvom ktorejkoľvek regrutačnej skupiny alebo elektronicky. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.
Ministerstvo obrany spustilo prihlasovanie do aktívnych záloh

"Požiadať o zaradenie do aktívnych záloh môže občan – vojak v zálohe, teda človek, ktorý už slúžil v Ozbrojených silách SR, vykonal povinnú vojenskú službu, absolvoval dobrovoľnú vojenskú prípravu alebo slúžil v niektorom z bezpečnostných zborov (policajný, hasičský, väzenskej a justičnej stráže)," pripomenula hovorkyňa. Aktívne zálohy sa pripravujú predovšetkým na výkon mimoriadnej služby a plnenie úloh ozbrojených síl pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

V roku 2023 je plánovaný výcvik aktívnych záloh pre Generálny štáb Ozbrojených síl SR, Veliteľstvo pozemných síl v Trenčíne, veliteľstvá 1. mechanizovanej brigády v Topoľčanoch a 2. mechanizovanej brigády v Prešove, 5. pluk špeciálneho určenia v Žiline, Ženijný prápor v Seredi, Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave, Základňu výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine a tiež Vojenskú políciu.

Zaradenie do aktívnych záloh prináša podľa rezortu cenné praktické skúsenosti z oblasti vojenského výcviku. Každý vojak, ktorý je zaradený do aktívnych záloh počas celého kalendárneho roka a absolvuje minimálne 75 percent doby cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl, dostáva aj motivačný príspevok vo výške 600 eur. Okrem toho je vojakom v aktívnej zálohe po absolvovaní cvičenia alebo plnenia úloh vyplácaná aj pomerná časť hodnostného platu.

Rezort obrany tiež nahrádza zamestnávateľom vojakov aktívnych záloh mzdové náklady za čas ich neprítomnosti, náhradu príjmov z podnikania samostatne zárobkovo činných osôb, ako aj zdravotné a sociálne odvody za čas cvičenia. Vojakom v aktívnej zálohe sú preplácané cestovné náklady na cestu z miesta trvalého bydliska na území Slovenskej republiky do miesta výkonu cvičenia a späť. Cvičiacim vojakom v aktívnej zálohe je poskytnutý vojenský výstroj, stravovanie a ubytovanie počas cvičenia.

Pripravovaná novela zákona by v budúcnosti mala umožniť zaradenia do aktívnych záloh aj občanom bez predchádzajúcich vojenských skúseností, teda prakticky pre každého občana, ktorý splní zákonom ustanovené kritériá. 

"Návrh novely zákona o brannej povinnosti je momentálne predmetom vnútrorezortného pripomienkového konania, pričom na rokovanie vlády SR bude predložený najneskôr v novembri tohto roku. Rezort predpokladá, že novela zákona by mohla byť účinná už začiatkom roku 2023," avizovala Kovaľ Kakaščíková.

ma7.sk/TASR
foto: Facebook / ozbrojenesily

Toto ste už čítali?

Cookies