Back to top

Ministerstvo školstva predstavilo nové kroky na podporu štúdia na Slovensku

Publikované: 28. marec 2024 - 10:04
Ministerstvo školstva oznámilo ďalšie kroky na podporu vysokoškolského vzdelávania a zvýšenie atraktivity slovenských škôl pre domácich študentov. V rámci štipendijnej schémy „Študuj doma, Slovensko ťa odmení“ budú môcť študenti a študentky nedostatkových profesií získať až 16,5-tisíca eur, namiesto doterajších deväťtisíc eur.
Ministerstvo školstva predstavilo nové kroky na podporu štúdia na Slovensku

Tento krok je súčasťou širšej iniciatívy na podporu štúdia na slovenských vysokých školách a zabezpečenie pracovných síl v nedostatkových profesiách. Od roku 2025 ministerstvo školstva zároveň v rozpise štátnej dotácie pre verejné vysoké školy zvýrazní nedostatkové profesie.

Potrebujeme prehodnotiť nastavenie podpory tak, aby bolo efektívnejšie a zohľadňovalo aktuálne potreby,

- zdôraznil minister školstva Tomáš Drucker.

Vláda a v programovom vyhlásení zaviazala, že zabezpečí objednávku štátu na zvýšenie počtu študentov zo Slovenska vo vybraných študijných programoch a odboroch vysokoškolského vzdelávania. Rezort školstva začal realizovať tento záväzok dohodou s lekárskymi fakultami, ktoré prijmú navyše 150 študentov medicíny.

Rozšírenie štipendijnej schémy „Študuj doma, Slovensko ťa odmení“ je ďalším z opatrení, ktoré sa snaží motivovať maturantov študovať na domácich vysokých školách. V novej kategórii zameranej na nedostatkové profesie, ako sú učiteľstvo, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, všeobecné lekárstvo alebo jadrová energetika môže v budúcom akademickom roku získať príspevok štyristo študentov a študentiek z plánovaného počtu 1 570 štipendií.

Minister školstva Tomáš Drucker zdôraznil, že okrem finančných stimulov pre študentov a vysoké školy je kľúčové zlepšiť kvalitu vzdelávania a vysokoškolského prostredia. „Dôležitým nástrojom tlaku na kvalitu sú od tohto roka výkonnostné zmluvy, ktoré sme podpísali so všetkými verejnými vysokými školami na Slovensku,“ povedal T. Drucker.

Štátny tajomník rezortu školstva Róbert Zsembera zdôraznil, že dôležitým opatrením vo vzťahu k odlivu mozgov zo Slovenska je zvýšenie atraktívnosti prostredia slovenských vysokých škôl a univerzít, prepojenia s praxou a zlepšenie služieb pre študentov.

Už dnes vieme, že v nasledujúcom období investujeme do infraštruktúry viac ako 130 miliónov eur, z toho viac ako 17 miliónov eur do internátov,“

- dodal.

Podľa R. Zsemberu ministerstvo školstva pripravuje pre uchádzačov o štúdium na slovenských vysokých školách možnosť podať prihlášku z jedného miesta:

A to elektronicky na ktorúkoľvek vysokú školu na Slovensku,

-povedal štátny tajomník.

Štipendijná schéma „Študuj doma, Slovensko Ťa odmení“

Celkovým zámerom je motivovať študentov k štúdiu na slovenských vysokých školách a navyše motivovať študentov, ktorí sa prihlásia na študijné programy pripravujúce na nedostatkové povolania. Bližšie informácie a podmienky sú zverejnené aj na webovom sídle https://stipendia.portalvs.sk/.

Zoznam nedostatkových povolaní a študijných programov je dostupný tu: https://stipendia.portalvs.sk/public_files/d864cb6023e7b5dff3f8bc290edca8c5.pdf

MŠVVM SR
 

Toto ste už čítali?

Cookies