Back to top

Ministerstvo školstva v tomto roku zdvojnásobilo finančnú podporu olympiád

Publikované: 9. marec 2024 - 11:40
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zvýšilo v roku 2024 podporu predmetových súťaží a olympiád takmer dvojnásobne. Vyššie výdavky slúžia na podporu a rozvoj práce s talentovanou mládežou, skvalitnenie podmienok súťaží a zabezpečenie ich dôstojného priebehu.
Ministerstvo školstva v tomto roku zdvojnásobilo finančnú podporu olympiád

Kým v roku 2023 na organizovanie súťaží a olympiád poskytol rezort približne 1,61 milióna eur, v tomto roku sa podpora zvýšila na takmer 3,17 milióna eur.

„Zmena názvu ministerstva, do ktorého sa dostalo aj slovo mládež, nie je proklamatívna. Budeme ju napĺňať konkrétnymi krokmi, v tomto prípade podporou talentovaných mladých ľudí,“

povedal minister školstva Tomáš Drucker.

Zvýšenie finančnej podpory je prvým krokom k zlepšeniu podmienok organizácie. Ďalším musí byť prehodnotenie nastavenia podmienok a kritérií ich organizácie. Štátny tajomník Ján Hrinko sa 5. marca 2024 stretol so zástupcami predsedov celoštátnych komisií predmetových olympiád, regionálnych úradov školskej správy a priamo riadených organizácií ministerstva, aby začali rokovania o možnostiach rozvoja súťaží detí a žiakov na Slovensku.

Ak sa majú podmienky realizácie súťaží nastaviť kvalitne a transparentne, je nevyhnutné, aby boli do procesu zmien zapojení práve tí, ktorí ich priamo organizujú a zabezpečujú,“

- povedal štátny tajomník Hrinko. Výsledkom stretnutí má byť nová smernica o súťažiach, ktorá bude motivačná pre účastníkov a posunie prácu s talentovanou mládežou na Slovensku dopredu.

Záleží nám na každom jednom zapojenom žiakovi,“

dodal J. Hrinko.

MŠVVaM SR

Toto ste už čítali?

Cookies