Back to top

Ministerstvo vyčlenilo 48-tisíc eur na podporu výchovy žiakov z národnostných menšín

Publikované: 27. júl 2020 - 11:56
Na tento rok vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 48-tisíc eur na podporu výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám. Ako informuje ministerstvo na svojej webovej stránke, zriaďovatelia škôl môžu poslať žiadosť o príspevok na príslušnom odbore školstva okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 7. septembra
Ministerstvo vyčlenilo 48-tisíc eur na podporu výchovy žiakov z národnostných menšín

Peniaze sú určené na rozvojové projekty „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020”. Prioritne na aktivity prispievajúce k vzájomnému spoznávaniu, multikultúrnemu dialógu, odbúravaniu predsudkov voči iným a podpore regionálneho vzdelávania.

Ďalšími oblasťami podpory sú doučovania so zameraním na čitateľskú a finančnú gramotnosť žiakov, aktivity formujúce vzťah k histórii, kultúre a tradíciám. Ďalej na spoznávanie historických faktov vlastného regiónu zamerané na spolužitie národnostných menšín, vrátane rómskeho holokaustu a tiež aktivity prispievajúce k spolunažívaniu detí rôznych národnostných menšín a majority.

Maximálna výška príspevku na jeden rozvojový projekt je 2 500 eur. Žiadať o podporu môžu zriaďovatelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny. Realizácia rozvojového projektu môže byť najskôr od 16. septembra a všetky aktivity musia byť ukončené do 15. decembra.

Bližšie informácie nájdete TU.

 

felvidek.ma/ hlavnespravy.sk

Toto ste už čítali?

Pozvánka

Pozvánka

Samospráva mesta Dunajská Streda srdečne pozýva...

Cookies