Back to top

Mobilná aplikácia Dunajskej Stredy

Publikované: 6. november 2018 - 14:56
V pondelok sa na mestskom úrade konala tlačová beseda o mobilnej aplikácii a elektronickom vybavovaní záležitostí.

Primátor Hájos Zoltán uviedol, že informačný systém fungujúci od roku 2016 napomáha práci zamestnancov úradu, ale má svoje opodstatnenie aj v rýchlosti a bezpapierovom,  elektronickom vybavovaní záležitostí obyvateľov.

Informatik mestského úradu, Hodossy Géza, predstavil prítomným informačný systém. Občania sa naň môžu napojiť prostredníctvom brány, registrujú sa elektronickou identifikačnou kartou, kto ju nemá, môže sa registrovať na mestskom úrade.

Okrem iného občania nájdu dáta ohľadne daní z nehnuteľností, daní, poplatkov, zmlúv, objednávok, vernostnej karty, ale možná je aj komunikácia s úradom. Od 1. januára 2019 sa prostredníctvom brány bude dať vybavovať viacero záležitostí.  O tejto možnosti ešte budeme informovať.

V druhej časti tlačovej besedy bola predstavená mobilná aplikácia, ktorá ponúka užitočné informácie pre turistov i domácich občanov. Dostala meno DS APP. Referent úradu, Máhr Csaba, ktorý sa zúčastnil jej vývoja, uviedol, že táto aplikácia je momentálne v maďarčine a slovenčine a ponúka detailné informácie o mestskom úrade, možnosti posielania správ príslušným pracovníkom, informuje o parkovacích možnostiach, taxislužbu,  reštaurácie, bary, pozoruhodnosti, inštitúcie, zároveň navigáciu k nim.

Pre občanov bude užitočné, že môžu podať pripomienku či sťažnosť a oznámiť napríklad poruchu verejného osvetlenia.

Hájos Zoltán vyzdvihol, že touto aplikáciou je celé mesto obsiahnuteľné v telefóne a čo je dôležité, prostredníctvom push správ môže mesto informovať občanov o aktuálnych uzávierkach ciest či odstavení dodávky elektriny či zaslať pozvánku.  

Aplikáciu si na android mobil možno stiahnuť TU, na iOS mobily pod názvom DS App na App Store.

Toto ste už čítali?

Cookies