Back to top

Modernejšie lampy v knižnici

Publikované: 13. apríl 2021 - 10:22
V týchto dňoch menili v obidvoch oddeleniach Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede dnešnej dobe už nevyhovujúce osvetľovacie telesá.
Modernejšie lampy v knižnici

Ilona Lacza, riaditeľka Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede s radosťou informovala o odvedenej práci. Časom opotrebované osvetľovacie telesá už roky volali po výmene, čo však jednak neumožňovali finančné možnosti knižnice (keďže ide o budovu, ktorá nepatrí knižnici), ako ani fakt, že práce by znamenali zatvorenie knižnice na istý čas. Pandemická situácia si aj tak vyžiadala povinné zatvorenie knižnice, a kultúrna inštitúcia, ktorá dala knižnici priestory, zas zabezpečila finančné krytie prác, resp. ich aj zorganizovala.

„V zimnom období sa okrem pracovníkov sťažovali už aj čitatelia, že vyhľadávanie je sťažené; polovica 45 ročných svietidiel už nefungovala, ich oprava nebola možná. Keďže naša finančná situácia nedovoľovala ich výmenu, so žiadosťou o pomoc sme sa pred dvoma rokmi obrátili na mestský úrad. Komisia pri obhliadke miesta uznala žiadosť za oprávnenú, a súčasné vedenie kultúrnej inštitúcie vtedajší prísľub zmenila na skutok“ - uviedla riaditeľka knižnice.

V rámci výmeny v oboch oddeleniach knižnice – tak v oddelení pre dospelých, ako aj v oddelení pre deti a mládež – vymenili 64 zastaraných svietidiel. Okrem toho vymenili staré svietidlá aj v piatich kanceláriách.

Výmena doteraz používaných lámp bola aj preto žiadúca, lebo pre ich zastaranú technológiu mali vysokú spotrebu energie, preto ich prevádzka bola drahá. Súčasné moderné svietidlá dávajú viac svetla „lacnejšie“, takže vynaložená suma sa sčasti takto aj vráti.

„Na výmenu osvetlenia v knižnici, ktorá sídli v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára, došlo po dlhých rokoch, už dlho bolo v zlom stave“ - na našu otázku uviedla Tímea Takács, riaditeľka MKS. Podľa riaditeľky popri negatívach pandémie sa snažia ako výhodu brať to, že pre platné pandemické opatrenia sa otvorila možnosť na uskutočnenie takých investícií, ktoré by sa pri riadnom chode inštitúcie dali robiť len s ťažkosťami.

Popri sanácii už nepoužiteľných, poškodených prostriedkov, ktoré sa nahromadili v skladoch budovy, sa otvorila možnosť aj na rozvoj v oblasti audiovizualizácie, infraštruktúry a rôznych technických oblastí, ktoré mohli sčasti financovať aj z úspešných súbehov v Maďarsku. Tímea Takács považuje zmeny v knižnici za dôležité aj z technického, ekonomického a bezpečnostného hľadiska. Podľa jej slov stredisko urobilo týmto ďalší krok k tomu, aby pri znovuotvorení čakalo návštevníkov v modernejšej, technicky dnešným požiadavkám zodpovedajúcej budove. Osobitne vyzdvihla, že v súčasnej ťažkej ekonomickej situácii, dajúc do popredia bezpečnosť, dokázali investovať a rozvíjať.

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies