Back to top

MPSVR SR v tomto roku pomôže s cenami energií aj zariadeniam sociálnych služieb

Publikované: 19. január 2024 - 14:32
Do pomoci s energiami budú po novom zaradené aj zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú napojené na centrálne zdroje tepla. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky kladne reagovalo na požiadavku ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erika Tomáša o zaradenie týchto zariadení do pomoci s energiami.
MPSVR SR v tomto roku pomôže s cenami energií aj zariadeniam sociálnych služieb

Táto požiadavka podľa slov ministra práce vyplynula z toho, že predchádzajúca vláda žiadosti týchto zariadení nepochopiteľne ignorovala. Pritom ide o zariadenia, v ktorých sa starajú o seniorov, chorých a odkázaných ľudí, či deti.

Nové rozhodnutie znamená, že všetky tieto zariadenia budú mať v tomto roku zastropované ceny tepla na úrovni roku 2023, teda presne tak ako aj domácnosti.

O pomoc neprídu ani tie zariadenia, ktoré sú v podnájme. V takom prípade vlastník nehnuteľnosti požiada o túto pomoc s cenami energií a podľa zákona ich následne zohľadní v cene nájmu.

Týmto prístupom sociálnym zariadeniam výrazne znížime náklady na energie a uľahčíme im fungovanie.

Viac sa dozviete vo videu na stiahnutie: https://we.tl/t-h2wFLAqNxZ

MPSVR SR

Toto ste už čítali?

Cookies