Back to top

Mysleli na rodiny s ťažkým osudom

Publikované: 20. december 2019 - 6:44
V stredu Dunajskostredská farská charita a Dunajskostredská samospráva odovzdali rodinám v hmotnej núdzi darčekové balíčky.
Mysleli na rodiny s ťažkým osudom

Vedúci charity György Bugár a viceprimátor Dunajskej Stredy Attila Karaffa už v dopoludňajších hodinách navštívili niekoľko rodín, popoludní potom v budove klubu dôchodcov privítali ďalšie rodiny.

György Bugár nášmu portálu povedal, že toto zďaleka nie sú všetky rodiny, ktorým dokážu pred vianočnými sviatkami pomôcť. „Teraz rozdávame veci zozbierané pri veľkej charitatívnej zbierke začiatkom septembra a z novembrovej zbierky potravín. Tých približne 20 rodín, ktoré dnes obdržali balík, je iba časť z tých 150 rodín, ktoré sme v priebehu tohto mesiaca navštívili, resp. ešte navštívime. Našťastie, do dobrovoľníckej práce sa zapájajú mnohí, popri dobrovoľníkoch charity aj členovia Rytierskeho rádu svätého Juraja, pracovníci mestského úradu, farskí dobrovoľníci, títo všetci nám pomáhajú v našej činnosti“ - povedal vedúci farskej charity.

Sú rodiny, ktoré poznajú už roky, ale sú aj nové, ktoré György Bugár vyzval na návštevu charity aj v priebehu roka, aj vtedy im zrejme budú vedieť pomôcť. Zároveň poďakoval všetkým ľuďom ochotným pomáhať, v prvom rade pracovníkom charity za ich postoj.

Viceprimátor mesta Attila Karaffa sa vyjadril, že tieto stretnutia sú radostné, teraz vidieť celoročné výsledky práce charity. „Verím, že čas adventu v nás prebudil snahu spomaliť v očakávaní hrejivého jasu pre dušu. K tým, ktorí sa zapojili do tejto pomoci, sa určite dostane radostná vianočná pohoda, dušu povznášajúci dobrý pocit z pomoci a obdarovania. Aj ja vyzývam všetkých, ktorí potrebujú pomoc, aby sa smelo obrátili na Dunajskostredskú farskú charitu, ktorej aj touto cestou vyjadrujem poďakovanie v mene svojom aj v mene samosprávy“ - povedal viceprimátor Dunajskej Stredy.

Dr. György Puha, predseda sociálnej komisie samosprávy sa pripojil k slovám Attilu Karaffu a doplnil, že adventná radosť z očakávania je u mnohých zaťažená starosťami. „Žiaľ, vieme aj to, že Vianoce nie sú pre všetkých v znamení lesku, plného stola – preto je dobré vidieť, že sme schopní spojiť sa a pomáhať. Je dobré vidieť aj to, že existuje skupina, charita, ktorá pomoc zorganizuje. Prajem im, aby vydržali a došli do cieľa“ - povedal predseda komisie.

Mons. László Szakál, dunajskostredský dekan, predseda charity povedal, že takéto stretnutia sú už tradíciou, a sú radostné tak pre charitu ako aj pre cirkev. „Kde je láska, tam prebýva Ježiš, tam je aj Betlehem. Keďže aj tu cítime zo strany mesta a charity, že medzi nami panuje láska, je to, ako by sme boli v Betleheme, preto požehnám túto miestnosť tak, ako žehnám betlehem na našich námestiach a v kostoloch“ - povedal predseda charity, a predniesol požehnanie. 

Po požehnaní a spoločnej modlitbe za pomoci dobrovoľníkov charity a pracovníkov sociálnych vecí mestského úradu privítali zúčastnené rodiny. Viceprimátori László A. Szabó a Attila Karaffa a členovia sociálnej komisie im potom rozdali balíčky zo zbierok. Pozvané rodiny si výnimočne mohli vybrať aj z kníh, hračiek, ručných prác, ktoré zozbierala charita, aby na Vianoce aj oni mohli obdarovať iných.

Pozrite si aj ďalšie fotografie.

Text a foto: Vince Rózsár

Preklad: -esz-

Toto ste už čítali?

Cookies