Back to top

MZ SR: Viacerí pacienti budú oslobodení od doplatkov za lieky

Publikované: 2. január 2022 - 10:56
Od Nového roka viaceré skupiny pacientov nebudú za lieky v lekárni doplácať. Závisieť to bude od výšky ich príjmu. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.
MZ SR: Viacerí pacienti budú oslobodení od doplatkov za lieky

Prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ však upozorňuje, že nie všetky lieky budú bez doplatku a rovnako nebudú bez doplatku pre všetkých dôchodcov.

Nárok na odpustenie doplatku má podľa novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov pacient s príjmom nižším ako 680 eur za mesiac. "Nulové doplatky sa týkajú liekov s najnižším doplatkom spomedzi porovnateľných liekov. U porovnateľných liekov s vyšším doplatkom bude doplatok znížený o hodnotu doplatku najlacnejšej alternatívy," priblížila Eliášová.

Zmena sa od nového roka dotkne držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), držiteľov preukazu ŤZP so sprievodcom, invalidných dôchodcov, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku či invalidov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok. Nárok po novom vznikne napríklad aj starobným dôchodcom či poberateľom predčasného starobného dôchodku.

"Nárok na odpustenie doplatku ostáva naďalej zachovaný pre pacientov s príjmom vyšším ako 680 eur na mesiac. Zdravotná poisťovňa naďalej vráti pacientom doplatky, ktoré prevyšujú limit spoluúčasti po skončení kalendárneho štvrťroka na ich účet," uistila Eliášová.

Sukeľ v polovici decembra poukázal na to, že odpustenie doplatkov za lieky sa nebude týkať napríklad dôchodcov, ktorí ešte pracujú či podnikajú. Zdôraznil, že odpustenie doplatku sa týka len liekov, ktoré sú aspoň čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou. "Lieky plne hradené pacientom si pacient naďalej hradí sám," vysvetlil Sukeľ.

Upozornil na to, že novela nemení ani princíp, podľa ktorého mechanizmus odpustenia doplatku berie do úvahy aj to, či daný liek má alebo nemá lacnejšiu alternatívu. "Liek bude bez doplatku, ale len vtedy, ak si pacient zo skupiny liekov vyberie ten najlacnejší. Ak nie, liek bude s doplatkom," poukázala viceprezidentka SLeK Miroslava Snopková.

Pacienti, ktorým vznikne nárok na odpustenie doplatku, nebudú musieť v lekárni dokladovať svoj príjem, pretože informáciu o nároku oznámi lekárnikovi pri výdaji lieku automaticky zdravotná poisťovňa.

-rovin-/teraz.sk

Toto ste už čítali?

Cookies