Back to top

Na maloblahovskom cintoríne bol požehnaný obnovený kríž

Publikované: 27. november 2023 - 10:51
V nedeľu 26. novembra popoludní bol na cintoríne v Malom Blahove požehnaný obnovený centrálny kríž vyrobený z poverenia Anny Finta, ktorý sa predtým nachádzal pri Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie a sv. Juraja.
Na maloblahovskom cintoríne bol požehnaný obnovený kríž

Napriek nepriaznivému počasiu - k silnému vetru sa pridružilo aj sneženie - sa v časti cintorína, kam spred kostola sv. Juraja premiestnili hlavný kríž, zišla početná skupina ľudí.

„Prišli sme sa obzrieť do minulosti, zaspomínať si, ale pri pohľade na kríž zároveň máme na zreteli aj budúcnosť,“ pozdravil zhromaždených Vdp. ThBac. Jozef Albán.

Reformovaný duchovný Mgr. Zsolt Görözdi, ThD. vo svojom príhovore zdôraznil: „Sme svedkami nezvyčajnej udalosti, keď táto generácia si uctí svojich zosnulých tak, ako sa patrí.“

Po krátkych pozdravoch a modlitbe farár dekan Vsdp. PhDr. Kristián Bozay, PhD. s Jozefom Albánom požehnali kríž a za ním vytvorené osárium (kostnicu). Následne sa zástupca primátora nášho mesta Attila Karaffa poďakoval darcom za podporu, vďaka ktorej veriaci v mestskej časti môžu dôstojným spôsobom spomínať na svojich zosnulých.

Obnova a premiestnenie kríža, ako aj postavenie osária boli hradené z verejnej zbierky a farského daru.

„Keď cirkev požiadala mestskú samosprávu o podporu v súvislosti s premiestnením kríža a vybudovaním kostnice, Dunajská Streda ochotne zareagovala,“ povedal viceprimátor a s presvedčením dodal, že toto miesto bude hodné „miesto na spomínanie na našich predchodcov, na tých, ktorí sa pričinili o zveľaďovanie nášho mesta v minulosti, na tých, ktorí tu budovali komunitu.“

Po požehnaní kríža a osária sa v nedeľu Krista Kráľa konala omša za duchovnú spásu zosnulých v maloblahovskom kostole Všetkých svätých.

Viac fotografií nájdete v našej fotogalérii.

Text a foto: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies