Back to top

Na našich seniorov čakajú zaujímavé výhody

Publikované: 30. október 2020 - 9:06
Október je mesiac úcty k starším. Tento mesiac bol vždy vhodný nato, aby primátor mesta Zoltán Hájos navštívil seniorov v penziónoch pre dôchodcov, resp. v mestskom klube dôchodcov. Tohtoročná pandemická situácia to ale neumožňuje – primátor však pre nich aj tak pripravil dve prekvapenia. My sme zisťovali, aké.
Na našich seniorov čakajú zaujímavé výhody

„V tento najpríjemnejší mesiac jesene s úctou zdravím dôchodcov, seniorov mesta. 

S poľutovaním konštatujem, že pre pandémiu nemám možnosť osobne sa stretnúť s obyvateľmi mestských penziónov, ani s členmi mestského klubu dôchodcov, preto by som sa s nimi rád  podelil so svojimi myšlienkami na stránkach Dunajskostredského hlásnika.  

Pozerám na nich s úctou – priznajme si, že naša generácia sa im môže pokloniť, naozaj jej vďačí za veľa. Nie iba za to, že nás vychovali, že ich život bol plný tvorivej práce, ale aj za to, že za desaťročia to boli oni, kto vdýchol život do spoločenstva nášho mesta, a kto ho staval, zlepšoval.

A to dáva podnet na uznanie. Myslím si však, že im patrí nie iba naše uznanie či naša láska, ale je našou morálnou povinnosťou sa o nich postarať, vytvoriť im v našom meste také podmienky, ktoré im zabezpečia pokojnú starobu. 

V zmysle tohto by som rád oznámil dve dôležité, ich sa týkajúce opatrenia, veriac, že ich prijatie bude priaznivé.

 Chceli by sme využiť kapacitu školských jedální, vybavených modernými prístrojmi, na zabezpečenie stravovania našich dôchodcov za výhodné ceny. V súčinnosti s mestským podnikom Gastro DS chceme v piatich základných školách - prostredníctvom dvoch centrálnych školských kuchýň a troch výdajní jedál – ponúknuť každý pracovný deň teplý obed iba za 2,10 eur. Podľa mňa je to v dnešnej ekonomickej situácii veľmi výhodné. 

Dôchodcovia potrebujú vyplniť iba jedno tlačivo, ktoré dostanú od vedúcich školských jedální. Slovom, senior cez osobitný vchod zájde do školskej jedálne, vyplní dotazník a zaplatí obedy na ďalší mesiac (uvedie variabilný symbol, ktorý mu bude pridelený).

Dôchodca, ktorý takto prejaví záujem o spoločné stravovanie, dostane čipovú kartu, jej použitím potom môže prevziať obed v obedári (nie je možná konzumácia jedla na mieste).

Samozrejme, v prípade choroby alebo inej dopredu nepredvídateľnej situácie je možné obed odhlásiť v predchádzajúci deň do 14.00 hodiny, najneskôr však v ten deň ráno do 8.00 hodiny – o túto sumu menej bude platiť za obedy v nasledujúcom mesiaci. Toto všetko môže urobiť cez internet (e-mailom), telefonicky alebo osobne. Bude umožnené aj to, aby obed pre dôchodcu prevzal iný člen domácnosti.

Toto všetko sme chceli seniorom ponúknuť už od 1. novembra, ale pre prísne opatrenia vlády návšteva najbližšej základnej školy prichádza do úvahy až po ich odvolaní.

 Je dobré vedieť aj to, že ak je niekto odkázaný na diétne stravovanie, treba to nahlásiť vedúcemu stravovania, v školských jedálňach je aj táto možnosť zabezpečená.

Dôchodcovia nášho mesta tak budú mať možnosť každý pracovný deň mať teplý obed. Ešte aj počas letných prázdnin! Výnimkou by boli iba veľkonočné a vianočné prázdniny, vtedy totiž školské jedálne nie sú v prevádzke. 

 Druhé naše opatrenie, týkajúce sa dôchodcov, je daň z nehnuteľnosti a za odvoz smetí. Chceli by sme pre dunajskostredských dôchodcov, invalidných dôchodcov v týchto dvoch prípadoch (ak ide o byt alebo garáž v osobnom vlastníctve) zabezpečiť zľavu.

V zmysle tohto nariadenia dunajskostredskí dôchodcovia a invalidní dôchodcovia nad 80 rokov od 1. januára 2021 budú oslobodení od dane za nehnuteľnosť a odvoz odpadu. Seniori medzi 75-79 rokov veku budú mať 50%-nú, a medzi 70-74 rokov 20%-nú zľavu.

Dúfame, že obe opatrenia sú dôstojným vyjadrením uznania a pocty seniorom zo strany nášho mesta.“

Toto ste už čítali?

Cookies