Back to top

Na sídlisku Sever sa zvýšil počet parkovacích miest

Publikované: 20. október 2022 - 9:11
Počet parkovacích miest sa zvýši o viac ako 200 nových miest po celom meste. Popri nedávno dokončených parkovacích miestach na Ulici Istvána Gyurcsóa pribudnú na sídlisku Sever nové parkoviská na ďalších troch miestach.
 Na sídlisku Sever sa zvýšil počet parkovacích miest

Vo všetkých troch prípadoch sú v súčasnosti potrebné len posledné úpravy, po natretí značenia môže obyvateľstvo začať používať aj tieto parkoviská.

Primátor JUDr. Zoltán Hájos na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva uviedol, že na základe prieskumu mestského úradu bude možné ešte v tomto roku zriadiť na 13 miestach v meste spolu 225 nových parkovacích miest. Pri vymedzovaní ich polohy mali na zreteli, aby ich výstavba nešla na úkor zelených plôch.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies