Back to top

Na Slovensku chýbajú niektoré lieky, pacienti môžu byť nútení zmeniť liečbu

Publikované: 18. január 2020 - 15:29
Na Slovensku chýbajú niektoré lieky. Pacienti na ich dovoz musia čakať. V prípade nedostupnosti lieku a aj jeho alternatív musia pacienti s ošetrujúcim lekárom zvážiť zmenu liečby.
Na Slovensku chýbajú niektoré lieky, pacienti môžu byť nútení zmeniť liečbu

Majú tiež možnosť požiadať Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o mimoriadny dovoz. Pre agentúru SITA to uviedol prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ.

Komora nemá nástroje na zabezpečenie dostupnosti všetkých liekov. Lekárnici však podľa Sukeľa celoslovensky komunikujú a dokážu zabezpečiť prípadný presun lieku pomocou distribučných spoločností v princípe z ktorejkoľvek do ktorejkoľvek lekárne.

O liečbe vždy rozhoduje ošetrujúci lekár, ktorý pozná komplexne zdravotný stav pacienta a zvolí potrebný liek,“ uviedla v reakcii hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Ako informoval prezident SLeK, v prípade vopred známej nedostupnosti výrobca nahlási nedostupnosť lieku Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) aj s predpokladaným termínom dodania.

Lehoty obnovenia dodávok však nie sú dané a ŠÚKL nedisponuje donucovacími prostriedkami, ktoré by mohol uplatniť voči výrobcom a držiteľom registrácií na zabezpečenie dostupnosti.

Štátny ústav prevádzkuje portál s informáciami pre verejnosť, ktorý slúži na overenie prerušenia či zrušenia dodávok. „Pokiaľ ide o kategorizovaný liek nedostupný viac ako 60 po sebe idúcich dní, môže ministerstvo takýto liek vyradiť zo zoznamu kategorizovaných liekov,“ uviedol Sukeľ. Za dostupnosť sa považuje zásoba potrebná na pokrytie odhadovanej mesačnej spotreby v Slovenskej republike.

Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa ŠÚKL Magdaléna Jurkemíková, existuje niekoľko možností riešenia nedostupnosti lieku. Ak liek v lekárni nie je dostupný a lekáreň liek nevie objednať cez veľkodistribútora, má možnosť ho objednať cez tzv. emergentný systém. Platí to však len pri liekoch na predpis, okrem tých s poznámkou „hradí pacient“.

V prípade problémov s dostupnosťou lieku je možné na základe žiadosti držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku povoliť výnimku z uvádzania údajov v štátnom jazyku pre predmetný liek.

Ak sa prerušia alebo zrušia dodávky lieku, pacient by sa mal informovať, či je k dispozícii generická alternatíva lieku. Môže tak urobiť napríklad v lekárni. Pokiaľ takáto alternatíva nie je, konkrétnu terapeutickú náhradu môže určiť jedine ošetrujúci lekár.

Aktuálne sú nedostupné napríklad lieky Sulfasalazin, Nebilet či Artrotec Forte.

Ako uviedla Zuzana Eliášová, v prípade týchto liekov MZ SR registruje žiadosť držiteľa registrácie o vyradenie z kategorizačného zoznamu.

Podľa informácií od držiteľa registrácie bol liek Sulfasalazin na Slovensko naposledy dodaný v decembri 2019. Podľa predbežných informácií sa bude ďalšia dodávka realizovať koncom februára 2020.

Liek Nebilet je aktuálne nedostupný z dôvodu technickej poruchy vo výrobnom procese. Aktuálne je ešte 50 kusov v distribúcii.

Čo sa týka lieku Artrotec Forte, podľa informácií od držiteľa registrácie sa očakáva dodanie na trh SR v druhej polovici februára.

felvidek.ma

Toto ste už čítali?

Cookies