Back to top

Na Slovensku môže voliť europoslancov takmer 4,4 milióna voličov

Publikované: 8. jún 2024 - 10:07
V sobotných voľbách do Európskeho parlamentu (EP) môže na Slovensku hlasovať približne 4,37 milióna voličov. Ide o občanov SR a Európskej únie, ktorí majú v SR trvalý pobyt. Prvýkrát môže v európskych voľbách voliť takmer 260 000 mladých ľudí vo veku od 18 do 23 rokov. Vyplýva to z kvalifikovaného odhadu Štatistického úradu SR, ktorý je gestorom demografických dát na Slovensku.
   Na Slovensku môže voliť europoslancov takmer 4,4 milióna voličov

„Najväčší podiel potenciálnych voličov, viac ako 60 percent, tvoria ľudia v aktívnom produktívnom veku od 31 až 64 rokov. Spolu je to 2,62 milióna obyvateľov SR, ktorí sú občanmi Európskej únie," 

- priblížila hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová.

K volebným urnám môže prísť tiež vyše milión dôchodcov v poproduktívnom veku 65 a viac rokov. Seniori tak predstavujú takmer štvrtinu (23 percent) potenciálnych voličov, pričom prevládajú ženy, ktorých je takmer 600 000. Najmenej početnú vekovú skupinu predstavujú voliči od 18 do 30 rokov. Podľa dát ŠÚ SR ju tvorí takmer 730 000 ľudí, skoro 17 percent spomedzi možného počtu voličov. Najviac potenciálnych voličov, viac ako 600 000, má trvalý pobyt v Prešovskom a v Košickom kraji. Najmenej voličov je z Trnavského a Trenčianskeho kraja, v každom z nich sa do eurovolieb môže zapojiť približne 470 000 voličov. 

„Väčšina z týchto prvovoličov už mohla využiť svoje volebné právo v rámci iných typov volieb na Slovensku, napríklad v parlamentných alebo prezidentských voľbách, ale zástupcu v európskom zastupiteľstve si budú vyberať prvýkrát," 

- vysvetlila hovorkyňa.

Najvyššia koncentrácia prvovoličov je v Prešovskom a Košickom kraji, v každom je to viac ako 43 000 osôb. Najmenej mladých môže prísť k voľbám v Trnavskom a Trenčianskom kraji, v každom niečo vyše 24 000. Len tri percentá prvovoličov, teda 9000 osôb, tvoria mladí vo veku 18 rokov, pre ktorých môžu byť eurovoľby úplne prvé voľby v živote. Sú to mladí ľudia, ktorí sa stali plnoletými a získali právo voliť až v čase po posledných voľbách na Slovensku, čo boli prezidentské voľby pred dvoma mesiacmi. Len tri percentá prvovoličov, teda 9000 osôb, tvoria mladí vo veku 18 rokov, pre ktorých môžu byť eurovoľby úplne prvé voľby v živote. Sú to mladí ľudia, ktorí sa stali plnoletými a získali právo voliť až v čase po posledných voľbách na Slovensku, čo boli prezidentské voľby pred dvoma mesiacmi.

Štatistický úrad SR upozornil, že jeho odhady počtu voličov nemožno zamieňať s počtom voličov zapísaných v zoznamoch voličov, ako ho uvádza volebná legislatíva a ako sa bude zverejňovať v definitívnych výsledkoch volieb.

(TASR/Felvidék.ma)

Cookies